Privacyverklaring
https://www.contargo.net

1. Informatie over de verantwoordelijke en medewerkers voor databescherming

Onderstaand informeren wij u over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens bij het bezoek aan en gebruik van onze website.

De verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 EU-verordening voor databescherming („DSGVO“), voor andere nationale wetten t.b.v. databescherming en voor overige bepalingen m.b.t. databescherming is:

Contargo GmbH & Co. KG
August-Hirsch-Straße 3
47119 Duisburg
(Duitsland)
Freecall 00800 CONTARGO
www.contargo.net
info@contargo.net

U bereikt onze medewerkers voor databescherming onder:

Rhenus Office Systems GmbH
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Deutschland
E-Mail: datenschutz@de.rhenus.com
Website: www.office-systems.de

2. Algemene informatie over het verwerken van persoonsgebonden data

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgebonden data van onze website-bezoekers in principe alleen wanneer we deze nodig hebben om een werkende website met daarop onze informatie en services te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgebonden data van website-bezoekers vindt alleen plaats wanneer de bezoeker hiermee ingestemd heeft. Behalve in situaties waarin we op voorhand geen instemming hebben kunnen verkrijgen en het verwerken van de data van rechtswege toegestaan is.

Wanneer wij voor het verwerken van persoonsgebonden data de gebruiker om toestemming vragen (ook ‘betroffen persoon’ genoemd), is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgebonden data om een contract uit te voeren waarvan de contractuele partij de betroffen persoon is, is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO de rechtsgrondslag. Dit geldt ook wanneer data worden verwerkt om pré-contractuele maatregelen te kunnen nemen.

Wanneer het verwerken van persoonsgebonden gegevens nodig is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf zich moet houden, is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO de rechtsgrondslag.

Wanneer levensbelangrijke belangen van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk maken, is art. 6 lid 1 lit. d DSGVO de rechtsgrondslag.

Wanneer het verwerken nodig is om de rechtmatige belangen van onze onderneming of die van een derde te vrijwaren en wanneer de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betroffen persoon niet prevaleren op dit eerste belang, dan is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO de rechtsgrond.

De persoonsgebonden data van de betroffen persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel bereikt is waarvoor ze zijn opgeslagen. Dataopslag kan ook plaatsvinden wanneer dit door Europese of nationale wetgever in EU-bepalingen, wetten of overige voorschriften, waaraan de verantwoordelijke zich moet houden, voorgeschreven is. Het blokkeren of verwijderen van data vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, behalve wanneer het nodig is om de data langer op te slaan t.b.v. het afsluiten van een contract of het uitvoeren van een contract.

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail worden de door u medegedeelde gegevens door ons opgeslagen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Wij verwijderen deze data als het opslaan ervan niet meer nodig is, dus als het doel van de opslag bereikt is. We beperken het verwerken van de data indien wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

Wanneer wij voor bepaalde zaken externe dienstverleners inzetten of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierover onmiddellijk grondig informeren. We benoemen hierbij ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.

3. Uw rechten als betroffene

U heeft t.o.v. ons de volgende rechten m.b.t. uw persoonlijke data:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie en/of aanvullingen of verwijderen
 • Recht op beperken van de dataverwerking
 • Recht op verwijderen van data
 • Recht op kennisgeving
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van beroep tegen dataverwerking
 • Recht op intrekken van uw toestemming voor verwerken van data
 • Geautomatiseerde beslissing per geval incl. profiling

Ook heeft u het recht om bij een toezichthouder op databescherming klacht neer te leggen over het verwerken van uw persoonsgebonden gegevens door ons.

Bij vragen of commentaar m.b.t. het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens door ons kunt u eveneens contact met ons opnemen.

4. Persoonlijke data verzamelen bij bezoek aan onze website

Het gebruik van onze website is in principe zonder het opgeven van persoonlijke data niet mogelijk. Wanneer u de site alleen informatief gebruikt, dus niet geregistreerd bent of andere informatie aan ons doorstuurt, verzamelen wij alleen de persoonlijke data die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende data die voor ons nodig zijn om onze site aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te borgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lid 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip
 • Inhoud van verzoek (concrete site)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Overgedragen datavolume
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is (browsertype)
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Taal en versie van de browsersoftware

De data worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Dit geldt niet voor de IP-adressen van de gebruiker of andere data, die het toewijzen van data aan de IP-adressen van de gebruiker mogelijk maken. Het opslaan van data in combinatie met andere persoonsgebonden data van de gebruiker vindt niet plaats (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 Satz 1 lit. f DSGVO).

Het opslaan in logbestanden is nodig om te borgen dat de website goed werkt. We gebruiken de data ook om de site te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Het analyseren van data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

De data wordt verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor wij ze verzameld hebben. Wanneer wij data verzamelen om onze site aan u te kunnen tonen, dan worden deze verwijderd zodra u onze site heeft verlaten.

Bij het opslaan van data in logbestanden worden de data na uiterlijk zeven dagen verwijderd. Langer worden de data niet opgeslagen. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd zodat ze niet meer kunnen worden gekoppeld aan de gebruiker.

Het verzamelen van data om de website beschikbaar te maken en het opslaan van data in logbestanden is dwingend noodzakelijk om de site te laten functioneren. De gebruiker kan hiertegen geen klacht indienen.

5. Inzetten en gebruiken van cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser gekoppeld, opgeslagen worden en waardoor bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de locaties die door de cookies worden bepaald. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Ze worden gebruikt om het internet gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens door gebruik van cookies is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Onze websites zetten tijdelijke en permanente cookies in. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name de session-cookies. Deze slaan een session-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan uw bezoek van onze site. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert op onze website. De session-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch na een aangegeven periode verwijderd. Deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

Onze website kan ook bekeken worden zonder cookies. U kunt in uw browserinstellingen uw wensen configureren en bijvoorbeeld het aannemen van zogenoemde third party cookies of alle cookies weigeren. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd verwijderd worden. Dit kan ook automatisch worden doorgevoerd. Let er wel op dat bepaalde gedeelten van onze website wellicht niet functioneren als u het gebruik van cookies gedeactiveerd heeft.

6. Weigeren van het verwerken van uw data of intrekken van uw toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw data kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Dit omvat ook het verwerken van uw persoonlijke data, nadat u dit aan ons bekend heeft gemaakt.

Wanneer wij, vanwege de belangen die ermee gepaard gaan, het verwerken van uw persoonlijke gegevens ondersteunen, kunt u dit aanvechten. Dit is het geval indien het verwerken niet nodig is om een contract dat wij met u hebben na te leven. Dit wordt door ons telkens aangegeven bij de hierop volgende functiebeschrijvingen. Wanneer u ons recht om uw persoonsgebonden data te verwerken betwist, vragen wij u de redenen aan te voeren waarom wij uw persoonlijke gegevens niet mogen verwerken. Zijn deze gegrond, dan controleren wij de situatie en stoppen met het verwerken van uw gegevens. We kunnen deze ook aanpassen of onze dwingende redenen aangeven waarom wij doorgaan met het verwerken van uw gegevens.

7. Verdere functies en services op onze website

Naast informatie bieden wij op onze website verschillende diensten aan waar u gebruik van kunt maken. Daartoe moet u meestal persoonlijke data doorgeven die we nodig hebben om de service te kunnen aanbieden waarvoor de boven genoemde grondregels voor dataverwerking gelden.

Wij maken voor het verwerken van uw data deels gebruik van externe dienstverleners. Deze hebben wij zorgvuldig uitgekozen en opdracht verleend om voor ons te werken. Ze zijn gebonden aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd.

Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn buiten de EU informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van onze service.

8. Nieuwsbrief

U kunt ermee instemmen om een abonnement te nemen op onze nieuwsbrief. Hiermee informeren wij u over onze actuele, interessante aanbiedingen. De ontvangen goederen en services zijn benoemd in de instemmingsverklaring.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de double-opt-in-methode. Wij sturen na de aanmelding een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen de aanmelding te bevestigen. Wanneer u deze niet binnen 1 week bevestigd, wordt uw informatie geblokkeerd en automatisch verwijderd. Wij slaan tevens de door u ingezette IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Met als doel dat wij uw aanmelding kunnen aantonen en indien nodig mogelijk misbruik van uw persoonlijke data kunnen opsporen.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres verplicht door te geven. Het doorgeven van andere data is vrijwillig. Deze worden alleen gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Conform art.6. lid 1 S. 1 lit. a) DSGVO.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen altijd intrekken. Op die manier ontvangt u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer. U doet dit door te klikken op de link in de nieuwsbrief, per e-mail aan info@contargo.net of door een bericht te sturen naar de contactpersonen in de colofon.

9. Beveiligen van gegevens

Alle informatie die u aan ons doorgeeft wordt op servers binnen de Europese Unie bewaard, hetzij hierover in deze verklaring iets anders is opgenomen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hierdoor kunnen we beveiliging van gegevens die u via internet naar onze website stuurt niet volledig garanderen.

Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegankelijkheid, aanpassing of verspreiding van uw data door onbevoegde personen. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons versleuteld doorgegeven. Wij gebruiken hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer = HTTPS).

10. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, behalve wanneer u daarmee heeft ingestemd of wanneer wij hiertoe om rechtsredenen en/of op verordening van instanties of gerechten verplicht zijn of het recht hebben dit te doen. Hierbij kan het onder meer gaan om het verstrekken van informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging, het afweren van gevaren of het claimen van eigendomsrechten.

11. Bescherming van gegevens en websites van derden

Op de website kunnen hyperlinks van en naar websites van derden staan. Wanneer u een hyperlink naar een van deze websites volgt, houdt u er dan a.u.b. rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie overnemen voor inhoud of voorwaarden voor databescherming door derden. Leest u a.u.b. de voorwaarden voor databescherming die van toepassing zijn alvorens u persoonsgegevens doorstuurt naar deze websites.

12. Wijzigingen in de voorwaarden voor bescherming van gegevens

We behouden ons het recht voor om onze voorwaarden voor databescherming te allen tijde aan te passen voor de toekomst. U vindt de meest actuele versie op de website. Bekijkt u a.u.b. regelmatig de website en informeert u zich over de geldende voorwaarden voor bescherming van uw gegevens.

Waterpeil

05-06-2023

Kaub 184 +3
Köln 240 -4
Ruhrort 336 -4
Emmerich 179 -5

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

06-2023
20
07-2023
18

Meer informatie hier

TTFS Index

05-2023
9
06-2023
9

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.