Wij stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze onderneming. Centrale doelstellingen van CONTARGO zijn voortdurende kwaliteitsverbetering en permanent succes met en voor de klant op basis van ecologisch, economisch en sociaal duurzaam handelen.

Voor het bereiken en behouden van deze doelstellingen worden wij ondersteund door krachtige ICT: de nieuwste servers besparen stroom, onze transportberekeningssoftware berekent de milieuvriendelijkste transportroute met de minste CO2-uitstoot, die tegelijkertijd maatwerk biedt en op de behoeften van de klant is toegesneden. Onze order- en terminalsystemen begeleiden en ondersteunen verantwoordelijk medewerkers en kraanmachinisten bij hun dagelijkse werk efficiënt.

Service en dienstverlening zijn bij CONTARGO niet slechts loze kreten, maar worden dagelijks in de praktijk getoond. De directe communicatie met de gebruikers en klanten, het begrip voor hun werk en problemen vormen de basis voor een nauwe, diepe en voor alle partijen succesvolle samenwerking.

Om onze principes ook in de toekomst met krachtige ICT te ondersteunen en te borgen, worden alle ICT-activiteiten centraal gebundeld en effectief aangestuurd. De drie ICT-pijlers infrastructuur, softwareontwikkeling en support & training werken nauw samen en overlappen elkaar. Zo kunnen wij bij de uitvoering en uitbreiding van onze systemen synergiën bereiken, snel en doeltreffend ICT-infrastructuren klaarzetten en klanten en leveranciers soepel aan onze systemen koppelen via elektronische gegevensuitwisseling.

Waterpeil

23-05-2022

Kaub 163 -4
Ruhrort 317 +0
Emmerich 155 +1

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

05-2022
34
06-2022
35

Meer informatie hier

TTFS Index

05-2022
18
06-2022
15

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.