Bunkertoeslag

Meer transparantie

Contargo doet steeds zijn best om de kosten door een heel pakket aan maatregelen laag te houden. Van wezenlijk belang hierbij is de voortdurende optimalisatie van alle processen, vooral door het gebruik van intelligente softwaresystemen. Daarmee kunnen algemene kostenfactoren als energie, loonkosten en salarissen en de algemene inflatie gedeeltelijk worden gecompenseerd. Contargo is ook concurrent van andere aanbieders en streeft er voortdurend naar om niet alleen qua prestaties voorop te lopen, maar ook bij de gehanteerde prijzen.

Talloze factoren bepalen de prijscalculatie voor het transport van containers. Op sommige factoren, zoals de waterstand of de brandstofprijzen, heeft Contargo geen invloed.

Brandstofkosten

Iedere automobilist kent het effect van stijgende en dalende benzineprijzen. Exploitanten van binnenschepen hebben op vergelijkbare wijze te maken met deze fluctuaties. Opdat onze prijsstelling fair blijft, berekenen wij de actuele prijzen in de vorm van een brandstoftoeslag aan onze klanten door. Zijn de prijzen voor gasolie hoog, dan dragen onze klanten de hogere belasting door een hogere brandstoftoeslag; dalen de gasolieprijzen, dan geven wij dit voordeel in de vorm van een lagere toeslag aan onze klanten door.

Een door de hele transportbranche geaccepteerd instituut is het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in Nederland. De door het CBRB in een enquête regelmatig bepaalde inkoopprijs per 100 liter gasolie vormt voor alle ondernemingen in de binnenscheepvaart het uitgangspunt voor de bepaling van de brandstoftoeslagen. Het CBRB informeert zijn leden c.q. zijn abonnees dagelijks over de wijzigingen van de gasolieprijs en publiceert maandelijks een overzicht en een gemiddelde waarde. De door het CBRB bepaalde prijs vormt de basisindex voor de prijsbepaling.

Het brandstofverbruik voor de binnenschepen bij Contargo ligt tussen de 150 en maximaal 400 liter per bedrijfsuur. Voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van een binnenschip is er echter naast de inkoopprijs voor gasolie nog een aantal andere factoren bepalend:

  • Een factor die van invloed is, is de afstand. Tussen de afgelegde afstand en het brandstofverbruik bestaat er een direct en eenvoudig verband.
  • Een andere factor die van invloed is, is de vaarrichting van het schip. Stroomopwaarts moet het schip tegen de stroming varen en heeft voor dezelfde afstand duidelijk meer tijd en dus ook meer brandstof nodig dan wanneer deze route stroomafwaarts wordt bevaren. In kanalen die geen stroming hebben, kan deze factor worden verwaarloosd. De stromingsfactoren (waterstand, diepgang, vaargeulbreedte) spelen overigens bij binnenschepen een aanzienlijk grotere rol dan bij zeeschepen.
  • Het gewicht van de lading, de zogeheten "lossing", beïnvloedt eveneens het brandstofverbruik: bij vergelijkbare stromingsfactoren (voldoende kielvrijheid) ligt de invloed van de lossing bij 15 – 25%.
  • Ook de snelheid is van belang. De energiebehoefte groeit met de snelheid buitenproportioneel (factor 3 – 4).
  • Een andere factor van invloed is de bouwwijze van het schip (koppelverband, single vaartuig).

Om alle factoren individueel voor iedere vervoerde container rekentechnisch te bepalen, zou in principe mogelijk zijn, maar het zou de berekening duidelijk bemoeilijken en gepaard gaan met een hoop moeite. Contargo heeft daarom besloten om de factoren die van invloed zijn voor de individuele berekening van de brandstoftoeslag mee te wegen. Deze factoren zijn:

  • brandstofprijs;
  • afstand;
  • formaat en gewicht van de container.

Het resultaat is de bunkertoeslag (BAF), waarbij BAF staat voor "Bunker Adjustment Factor".

Met de andere factoren die van invloed zijn wordt bij de calculatie van de prijslijst dienovereenkomstig rekening gehouden.

Waterpeil

14-08-2022

Kaub 37 +1 LWT
Ruhrort 161 -5 LWT
Emmerich 9 -4 LWT

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

08-2022
41
09-2022
38

Meer informatie hier

TTFS Index

08-2022
15
09-2022
14

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.