Keep cool

Reeferstation

Voor het transport van temperatuur gevoelige waren zet Contargo "Refrigerated Containers", kortweg reefers genoemd, in. Reefers zijn bijzonder goed geïsoleerd en voorzien van een warmte-/koude-aggregaat. Het 18 kW aggregaat kan een 40 voet container binnen een bereik van -24 tot +30°C op temperatuur houden.

De regeling zorgt ervoor dat de temperatuur binnen in de container onafhankelijk van de buitentemperatuur, met een tolerantie van ca. 2 °K constant blijft. De reefer wordt aan de stroomvoorziening van het transportmiddel gekoppeld.

Contargo transporteert gemiddeld zo'n 100 reefers per week. Omdat er in de boxen vaak waardevolle goederen worden vervoerd, heeft Contargo in nauwe samenwerking met Smith Holland langs de Rijn een dicht netwerk van reefer-servicestations opgezet.

Reeferstation

Tot de geboden services behoren de Pre-Trip Inspection (PTI), Unit Function Settings (HMC, vent, etc.), Warranty-repairs and modifications, Data Retrieving en Steam Cleaning. Een belangrijk argument vóór de precisie van de gebruikte reefer aggregaten en het Contargo serviceplan is, dat tot dusverre ieder transport zonder klachten is uitgevoerd. Bij temperatuur geleide transporten is manipulatie niet mogelijk, omdat een ingebouwde datalogger de temperatuur in de container realtime registreert. Eventuele afwijkingen kunnen door de reder worden gecontroleerd en geanalyseerd.

In noodgevallen treedt er een plan in werking, waarbij een defecte reefer, ongeacht waar deze zich op dat moment bevindt, op korte termijn wordt gerepareerd of tegen een voorgekoelde box kan worden ingewisseld. Hiervoor is er binnen zeer korte tijd speciaal geschoold personeel beschikbaar.


Reefer by Contargo - Eenvourdig verklaart...

Waterpeil

25-03-2023

Kaub 196 -4
Köln 314 -11
Ruhrort 433 -9
Emmerich 279 -9

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.