Wat hebben wij u te bieden?

Contargo heeft jarenlange ervaring met het transporteren van en de omgang met gevaarlijke goederen. Wij zijn conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en hebben alle processen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de omgang met gevaarlijke goederen in ons managementsysteem geïntegreerd.

Wij beschikken over gekwalificeerd personeel dat wij regelmatig intern en extern opleiden en nascholen. Alle door ons gebruikte binnenschepen beschikken over de noodzakelijke vergunningen en uitrusting voor het transport van gevaarlijke goederen in containers. Ons moderne communicatienetwerk garandeert de volledige doorgifte van alle noodzakelijke informatie. De naleving van alle wettelijke voorschriften en bepalingen wordt door onze interne en externe gedelegeerden regelmatig gecontroleerd. Wij zorgen voor het veilige en stipte transport van de aan ons toevertrouwde gevaarlijke goederen.

Wat hebben wij van u nodig?

Om een veilig en stipt transport te kunnen garanderen, hebben wij uw hulp nodig.

De volgende informatie is vereist:

  • Classificatie van de te transporteren gevaarlijke goederen
  • UN-nummer
  • Aanduiding van de goederen conform de voorschriften voor gevaarlijke goederen, alsmede productnaam en technische benaming
  • Bevestiging dat de toestand van de goederen, de zending, de containers/tankcontainers voldoen aan de voorschriften (ADN, IMDG-code, etc.)
  • Container nummer
  • Aantal te verzenden producten en totale gewicht
  • Schriftelijke aanwijzingen hoe te handelen bij ongevallen of incidenten (gevarenkaart)
  • Naam en adres van de afzender en ontvanger van de goederen
  • Bijzondere aanwijzingen voor de vervoerder (bijv. routebepalingen)

Om fouten en misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u, ons deze informatie te allen tijde schriftelijk te zenden.

Mocht u vragen over het transport van de gevaarlijke goederen met containers hebben, dan staan wij uiteraard tot uw beschikking.

Waterpeil

01-10-2022

Kaub 214 +65
Ruhrort 270 +12 LWT
Emmerich 99 +5

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

10-2022
34
11-2022
35

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2022
14
10-2022
13

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.