Gevaarlijke stoffenklassen

Gevaarlijke stoffen worden in verschillende gevaarklassen onderverdeeld. Deze klassen geven de belangrijkste risico's weer die van een gevaarlijke stof kunnen uitgaan. Daarnaast zijn er onderklassen die de secundaire risico's beschrijven.

Klasse 1 Explosieve stoffen en voorwerpen die explosieve stoffen bevatten
Klasse 2.1 Ontvlambare gassen
Klasse 2.2 Niet-ontvlambare gassen
Klasse 2.3 Giftige gassen
Klasse 3 Ontvlambare vloeibare stoffen
Klasse 4.1 Ontvlambare vaste stoffen
Klasse 4.2 Zelf ontbrandende stoffen
Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen vormen
Klasse 5.1 Ontvlambaar (oxiderend) werkende stoffen
Klasse 5.2 Organische peroxiden
Klasse 6.1 Giftige stoffen
Klasse 6.2 Besmettelijke stoffen
Klasse 7 Radioactieve stoffen
Klasse 8 Bijtende stoffen
Klasse 9 Verschillenden gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Waarom is de juiste indeling van gevaarlijke stoffen belangrijk?

De voorschriften en regelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen zijn gebaseerd op de indeling ervan in een bepaalde klasse, groep en stofnummer (UN-nummer). Aan de hand van deze classificaties, alsmede enkele extra aanduidingen, zoals gewicht en verpakkingseenheid, kunnen alle overige belangrijke voorschriften, eigenschappen en vereisten voor het transport correct worden bepaald.

Wie classificeert de gevaarlijke goederen?

Of het bij te transporteren goederen gaat om gevaarlijke stoffen en hoe deze geclassificeerd moeten worden, beslist de (oorspronkelijke) afzender van de transportgoederen. Hij kent de transportgoederen en de stoffen die erin zitten en kan dus een correcte classificatie doen. Als de fabrikant en de afzender niet identiek zijn, dan dient de fabrikant aan de afzender de vereiste informatie te geven.

De afzender moet alle overige informatie, nodig voor alle betrokkenen bij het transport, ter beschikking stellen.

Bepaalde gevaarlijke stoffen mogen slechts worden getransporteerd, als deze met name zijn genoemd en uitdrukkelijk zijn vrijgegeven voor transport.

Waterpeil

01-10-2022

Kaub 214 +65
Ruhrort 270 +12 LWT
Emmerich 99 +5

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

10-2022
34
11-2022
35

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2022
14
10-2022
13

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.