Contargo neemt ecologische verantwoordelijkheid

Leaf

De transportsector is voor een groot deel voor het verbruik van grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen verantwoordelijk. Al door de core business van Contargo, het transport via gecombineerd vervoer en zo het verplaatsen van het vervoer op spoor- en waterweg, lukt het Contargo om het klimaat en het milieu te sparen. Door voornamelijk gebruik te maken van het transportmiddel binnenschip en trein op het hoofdnet van onze transportketen, dragen wij ons steentje ertoe bij, dat de carbon footprint (CO2 uitstoot) van een containertransport zo klein mogelijk wordt gehouden. Door het CO2 certificaat in onze transportplanner IMTIS wordt dit met cijfers onderbouwd. Maar voor ons is dat niet voldoende – ons doel is het om nog meer maatregelen te nemen die ertoe bijdragen om zuinig met grondstoffen om te gaan.

Wat betekent ecologische verantwoordelijkheid voor Contargo?

  • Spaarzaam gebruik van grondstoffen
  • Verantwoordelijkheid voor ons milieu / voortdurende verbetering van de milieubescherming
  • naleving van de milieuwetgeving
  • best mogelijke stand der techniek
  • scholing van medewerkers
  • doelgerichte informatie van het publiek

Wat doen wij concreet?

Gecertificeerd volgens milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001

Onze vestigingen zijn volgens het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001 door de [Duitse] TÜV Noord gecertificeerd. Het systeem is bedoeld om binnen een gecontroleerd systeem een voortdurend proces qua milieuprestaties te bereiken. Grondpijler is hierbij het vastleggen van een milieupolicy. Concrete doelen en bijbehorende maatregelen worden binnen een milieuprogramma vastgelegd. Verder wordt door het realiseren van een milieukengetallensysteem de milieuprestatie meetbaar gemaakt en verbeteringspotentieel inzichtelijk gemaakt.

Slowsteaming van de binnenschepen

Door Contargo reeds concreet en succesvol in daden omgezet: in plaats van zo snel mogelijk de einoedterminal te bereiken en vervolgens bij de terminal te wachten op de afhandeling, staan de binnenschepen in voortdurend contact met de terminal en reduceren, indien mogelijk, hun snelheid zodanig, dat zij precies op tijd bij de terminal aankomen. Door het langzamere varen wordt er bespaard op stookolie; dat is een besparende omgang met grondstoffen en bespaart tegelijkertijd kosten.

Groene stroom in het kantoor in Zwijndrecht

Windmill

Ons kantoor in Zwijndrecht heeft het al – en onze andere vestigingen zullen in de komende jaren volgen. De stroom die uit de stopcontacten in ons kantoor in Nederland komt, is groen: dit betekent dat deze uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt.

Momenteel wordt de stroom in Duitsland gemiddeld voor 61 procent uit kolen en andere fossiele brandstoffen, voor 22 procent uit kernenergie en voor 17 procent uit duurzame energiebronnen opgewekt. Deze manier van stroomopwekking heeft geen toekomst – de energiewinning uit fossiele brandstoffen schaadt het milieu in zeer hoge mate en de bronnen zijn bijna uitgeput. Een beslissing voor groene stroom betekent een beslissing voor de uitbreiding van hernieuwbare energie en de bespoediging van een energieomslag.

Waterpeil

01-12-2022

Kaub 159 +3
Ruhrort 337 -14
Emmerich 184 -12

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

12-2022
38
01-2023
32

Meer informatie hier

TTFS Index

11-2022
17
12-2022
17

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.