Compliance

Contargo ziet zichzelf als een toonaangevende trimodale containerdienstverlener voor het achterland, waarvan de medewerkers – met inachtneming van alle wetten en richtlijnen – al het mogelijke zullen doen om door de klant verstrekte transport- en serviceopdrachten snel en op betrouwbare wijze uit te voeren. Voor Contargo zijn de onderstaande beginselen daarbij belangrijke uitgangspunten:

 1. Wij verplichten ons tot fairness in de concurrentie
  Contargo erkent zonder enige beperking de markteconomische orde en verplicht zich tot strikte naleving van het kartelrecht. Machtpositie op de markt mag niet worden misbruikt.
 2. Wij verplichten ons tot integriteit bij het zakelijke verkeer
  Corruptie wordt bij Contargo niet geaccepteerd.
 3. Wij verplichten ons tot scheiding van ondernemings- en particuliere belangen
  Contargo verwacht van haar medewerkers dat ze conflictsituaties tussen ondernemings- en particuliere belangen, of de schijn daarvan, vermijden.
 4. Wij verplichten ons tot coöperatieve omgang met de overheid
  Contargo streeft naar de instandhouding van een coöperatieve samenwerking met de verantwoordelijke overheidsinstanties, met inachtneming van zijn belangen en rechten.
 5. Corporate Compliance
Waterpeil

06-12-2022

Kaub 127 -10 LWT
Ruhrort 311 +3
Emmerich 147 -5

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

12-2022
38
01-2023
32

Meer informatie hier

TTFS Index

11-2022
17
12-2022
17

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.