Logistiek is informatie. Als CONTARGO als core business transporteert, dan moet ook informatie de kern van onze werkzaamheden zijn. Daarom leggen wij daar waar het mogelijk en verantwoord is, de ontwikkeling en uitvoering van onze toepassingen niet in andermans handen. Onze medewerkers hebben hun dagelijkse taken geïnternaliseerd en weten zelf het beste, met welk gereedschap zij hun dagelijkse werkzaamheden het meest efficiënt kunnen afhandelen.

Van deze kennis maken wij in zogenoemde "user stories" gebruik, waarin wij net zoals binnen het SCRUM-model onze medewerkers als een soort uitgebreide product owner binnen het ontwikkelingsproces van onze software actief integreren. Zo kunnen wij vanuit het perspectief van de gebruiker en met een helikopterview vanuit de centrale op maat gesneden oplossingen voor onze medewerkers en klanten ontwikkelen.

Bij de implementatie van softwarewijzigingen, nieuwe of vervolgontwikkelingen handelen wij volgens het SCRUM-model, zonder dit echter als een religie te beschouwen. Het is steeds ons doel om de complexe en vele eisen die de container business met zich mee brengt zo veel mogelijk in losse puzzelstukjes op te delen. Zo reduceren wij de complexiteit en maken zo aanpassingen voor de gebruiker intuïtief begrijpelijk, zorgen, door de gebruiker erbij te betrekken, voor een beter begrip voor vakinhoudelijke en technische problemen op ieder niveau. Daarnaast zorgen wij door kortere ontwikkelingstijden voor een betere controleerbaarheid en transparantie en creëren recyclingmogelijkheden voor de afzonderlijke bouwstenen.

Via een krachtige integratielaag maken wij de verbinding tussen systemen, waarmee wij binnen de scheepvaart, verkoop en terminalbesturing plannen en operationeel werken en met onze zakenpartners in het achterland en in de zeehaven. Gelijktijdig bieden wij nauwe controle en support van de gegevensuitwisseling van bestaande contacten. In het achterland verwerken wij voornamelijk transportopdrachten van klanten elektronisch en zenden statusupdates over afzonderlijke containerladingen real time of genereren rekeningen per PDF of EDIFACT. Bij de voornamelijk geautomatiseerde communicatie met de zeehavens melden wij containerladingen voor aanname of overdracht elektronisch aan en zorgen er zo voor dat de containers op tijd bij de klant aankomen.

Om alle klanten te kunnen bedienen, ondersteunen wij voor de overdracht een groot aantal protocollen, zoals AS2, (S)FTP, HTTP/HTTPS, ISDN, Odette en AS400.

Waterpeil

18-07-2019

Kaub 180 +0
Ruhrort 315 -12
Emmerich 167 -14

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

07-2019
9
08-2019
7

Meer informatie hier

TFS Index

07-2019
1
08-2019
0

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.