Bibliotheek voor multimodaal vervoer  

Persbericht d.d. 29-01-2019


Contargo stelt digitaal en open source vakterminologie ter beschikking  

Containerbedrijf Contargo biedt voortaan gratis de Java-bibliotheek “Intermodal Domain” aan. Deze omvat vaktermen rond multimodaal vervoer en is gebaseerd op de vrijwillige norm DIN SPEC 91073-DIGIT. Door het aanbieden van uniforme terminologie wil Contargo de communicatie in de logistieke keten verbeteren.

„Met deze bibliotheek willen we de DIN SPEC zo goed mogelijk uitrollen”, aldus Henrik Hanke, IT-manager bij Contargo GmbH & Co. KG. „Men kan de bibliotheek in iedere programmeertaal gebruiken en inzetten als woordenboek.” Een nuttige tool voor bedrijven die digitaal willen communiceren met en binnen de transportsector – van softwareontwikkelaars tot spelers in de achterlandlogistiek. “Als multimodaal vervoerder hebben wij belang bij het verbeteren van de communicatie, het uniformeren van terminologie en het creëren van standaarden”, zegt Hanke.

Contargo had al eerder een eigen bibliotheek met Duitse en Engelse vaktermen rond multimodaal vervoer. Deze is nu aangepast aan de DIN SPEC 91073-DIGIT. In de „Intermodal Domain“ vindt men nog steeds specifieke Contargo-termen, maar deze worden alleen aangeboden als er geen alternatief is in de DIN SPEC.

Men kan de „Intermodal Domain“ via https://github.com/Contargo/intermodal-domain downloaden, naar eigen inzicht en behoefte verder ontwikkelen en aanpassingen terugkoppelen naar de basisversie. Ze worden dan gecontroleerd en eventueel overgenomen. Op die manier wordt de DIN SPEC als een levende bibliotheek verder ontwikkeld.

DIN SPEC 91073-DIGIT

De DIN SPEC 91073 werd in april 2018 gelanceerd door de studiegroep multimodaal vervoer van de Duitse normeringsinstantie DIN. Bij de ontwikkeling waren naast Contargo ook tal van andere multimodale vervoerders betrokken. De bibliotheek omvat naast uniforme terminologie ook een omvangrijke datastructuurlijst met stamdata, procesdata en statusinformatie. Vanuit deze structuur worden minimumeisen voor de communicatieketen vastgelegd als basis voor de communicatie tussen multimodale spelers.

Over Contargo

Met een jaarlijks transportvolume van 2,2 miljoen TEU behoort Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 containerterminals en zeven vestigingen in Duitsland, Nederland en België. Ze heeft eigen scheeps- en spoordiensten. De 996 medewerkers realiseerden in 2017 een jaaromzet van 471 miljoen euro.


Image attachment

Downloads

2019_01_29_PB_Contargo_Intermodal_Domain.pdf Tonen Downloaden

Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH & Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 59007 184, hkerstgens@contargo.net

Back
Waterpeil

27-03-2023

Kaub 218 +16
Köln 356 +28
Ruhrort 461 +29
Emmerich 283 +15

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.