Subsidieaanvraag voor havendok 3 ingediend

Persbericht d.d. 19-08-2016


In het kader van het project van de trimodale containerterminal Gateway Basel Noord hebben de Zwitserse Rijnhavens bij het nationale Ministerie voor Verkeer en Waterstaat de betreffende subsidie voor havendok 3 aangevraagd. Het geplande havendok garandeert de aansluiting van de containerterminal op de binnenscheepvaart en maakt het zo mogelijk om de groei binnen het containervervoer duurzaam te integreren. Tegelijkertijd bevordert havendok 3 de concurrentiepositie van Basel als overslagplaats voor goederenstromen, levert het werkgelegenheid op voor de regio en zorgt het tevens voor het verplaatsen van het goederenvervoer van de weg naar het spoor. De bouw van havendok 3 is een belangrijke investering voor de toekomst.

In mei 2016 plande Gateway Basel Noord AG het begin van het vergunningsprocedé voor de containerterminal voor spoor- en wegvervoer. In juli 2016 dienden de Zwitserse Rijnhavens de subsidieaanvraag voor aansluiting van de scheepvaart (havendok 3) in. Hierdoor liggen de plannen voor de trimodale containerterminal Gateway Basel Noord officieel bij het Zwitserse Ministerie voor Verkeer en Waterstaat ter beoordeling. Het ministerie zal de aanvraag nu toetsen aan de wet op het vervoer van goederen.

Versterking van de binnenscheepvaart

De bouw van havendok 3 is niet alleen voor de Zwitserse Rijnhavens van groot belang. De huidige groei die het containervervoer laat zien, past niet meer lang binnen de huidige infrastructuur. De containerterminals van de Rijnhaven zijn nu al meer dan goed bezet en zullen al in 2019 de grenzen van hun capaciteit bereiken. Zonder de geplande aansluiting van het scheepsverkeer op Gateway Basel Noord zou het groeiende scheepvaartvervoer in de toekomst gedwongen worden om de goederen bij andere binnenhavens langs de Rijn te lossen en de vracht vervolgens per vrachtauto door Europese transportondernemingen door Basel en Zwitserland te laten vervoeren. Hierdoor zouden er niet alleen arbeidsplaatsen in Zwitserland in gevaar komen, maar de gehele regio Basel zou met een aanzienlijke toename van het vrachtvervoer worden geconfronteerd.

"Wij willen een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling. Een ontwikkeling die voordelen voor alle betrokkenen bij het goederenoverslagpunt Basel betekent, die het plaatselijke wegennet en de snelwegen in de regio ontlast ten gunste van het spoor en met name ook de werkgelegenheid in Zwitserland garandeert. Havendok 3 vormt een beslissend element om deze doelstellingen te bereiken," aldus Hans-Peter Hadorn, directeur van de Zwitserse Rijnhavens.

Ook Gateway Basel Noord AG is een warm pleitbezorger van de subsidieaanvraag voor havendok 3. Voor de holding die de planning organiseert is het van cruciaal belang dat de scheepvaart op de containerterminal wordt aangesloten. Trimodaliteit betekent een grote kans voor deze unieke logistieke hub in heel Zwitserland. Alleen op deze manier kunnen er in de toekomst grote hoeveelheden containers direct van het binnenschip op het spoor worden overgezet en zo milieuvriendelijk verder worden vervoerd.

Technische haalbaarheid en hoge veiligheidsstandaards

De onderneming SRH heeft de technische haalbaarheid uitgebreid onderzocht en met behulp van simulatievervoer meermalen zorgvuldig getest. Bijzondere aandacht werd hierbij besteed aan de veiligheid. Met een toegangsvaargeul van 55 meter en een 330 meter lange kade kunnen twee gekoppelde scheepscombinaties tegelijkertijd worden geladen en gelost.

Meer informatie: www.gateway-baselnord.com


Downloads

160819_MM_Fördergesuch HafenbeckenMA - Übersetzung NL.pdf Tonen Downloaden

Back
Waterpeil

27-03-2023

Kaub 218 +16
Köln 356 +28
Ruhrort 461 +29
Emmerich 283 +15

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.