Duurzaam het doel bereiken

Persbericht d.d. 22-03-2016


Hoe kunnen ondernemingen hun CO2-voetafdruk verkleinen?

Duisburg, 22 maart 2016 - De tariefberekentool IMTIS van Contargo berekent emissies van vrachtauto, trein en binnenschip

Tijdens de klimaattop in Parijs werd besloten om de opwarming van de aarde tot het jaar 2100 onder de twee graden te houden. Om deze doelstelling te bereiken moet de CO2-uitstoot in Europa tot 2030 met 40 procent worden verminderd. Opdat dit gaat lukken, moeten ook de emissies binnen de vervoerssector duidelijk gereduceerd worden.

Contargo biedt ondernemingen een goed instrument om hun CO2-voetafdruk te verkleinen: de kosteloze tariefrekentool IMTIS. Deze voorspelt de CO2-uitstoot van een containertransport bij gebruikmaking van verschillende vervoersmiddelen. Hierbij wordt er niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot van het transport zelf, maar ook met de energie die nodig is voor de productie en distributie van de brandstof, het energieverbruik voor de afhandeling op de terminal en de administratie.

Hoe groot de verschillen tussen de afzonderlijke vervoersmiddelen zijn, verduidelijkt een infographic, die wij u als bijlage bij dit schrijven toesturen. Voor een uitvoeriger rapportage stellen wij u op aanvraag graag meer informatie, een contactpersoon van Contargo en bijpassend beeldmateriaal ter beschikking.

Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië 25 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in Duitsland, Nederland en België is Contargo met een kantoor vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoorlijnen. De 868 medewerkers realiseerden in 2015 een jaaromzet van 405 miljoen euro.


Downloads

2016_03_22_PB_Contargo_CO2.doc Tonen Downloaden
IG-CO2-NL-Redaktion.pdf Tonen Downloaden

Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH & Co. KG, Rheinkaistraße 2, D - 68159 Mannheim, tel.: +49 621 59007 184, hkerstgens@contargo.net

Back
Waterpeil

27-03-2023

Kaub 218 +16
Köln 356 +28
Ruhrort 461 +29
Emmerich 283 +15

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.