Gateway Basel Noord AG vraagt subsidie voor containerterminal aan

Persbericht d.d. 02-12-2015


De drie Zwitserse logistieke en transportondernemingen Contargo AG, SBB Cargo AG en Hupac AG hebben samen een subsidieaanvraag voor het project Gateway Basel Noord bij het Zwitserse Ministerie voor Verkeer ingediend. Hiermee is een nieuwe mijlpaal voor het realiseren van de geplande containerterminal bereikt.

De projectwerkzaamheden voor de eerste totstandkomingsfase van de containerterminal Basel Noord zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een solide bedrijfsconcept en een kostenraming gepresenteerd kunnen worden. Gateway Basel Noord AG heeft daarom in november de subsidieaanvraag voor de financiering van de terminalinfrastructuur bij het Zwitserse Ministerie voor Verkeer ingediend. Hierbij rekent Gateway Basel Noord AG met een kostenplaatje van 73 miljoen Zwitserse frank voor de terminal voor weg- en spoorvervoer (bimodale bedrijfsvoering) op het terrein van het voormalige rangeerterrein Weil am Rhein.

Het goedkeuringstraject voor dit plan moet in de eerste helft van 2016 worden ingezet. De uitgebreide planningsgrondslagen die hiervoor vereist zijn worden op dit moment uitgewerkt.

Uitbreiding van de capaciteiten in etappes

De ingebruikname van de bimodale terminal is gepland in 2019. De nieuwe logistieke spilfunctie in het noordwesten van Zwitserland zal zonder aanzien des persoons voor alle geïnteresseerde gebruikers voor de overslag van containers en andere ladingsdragers binnen het gecombineerde vervoer openstaan. Gateway Basel Noord AG staat open voor andere partners.

Tijdens de volgende fase willen de Zwitserse Rijnhavens de terminal met een nieuwe haven voor de trimodale overslag (weg-spoorweg-water) uitbreiden en deze via het water met de Rijnhaven Kleinhüningen verbinden. Met de toekomstige haven nr. 3 wordt de binnenscheepvaart efficiënt geïntegreerd.

Optimale plek langs de noord-zuid-route

De trimodale Gateway Basel Noord ligt optimaal langs de internationale goederenverkeersstromen en zal het containervervoer binnen de Zwitserse im- en export verenigen. De grote terminal zal, momenteel binnen Zwitserland ontbrekende, efficiënte en krachtige overslagmogelijkheden voor containers gaan aanbieden om de toenemende goederenstromen tussen Zwitserland en de zeehavens het hoofd te bieden en tegelijkertijd de capaciteitsproblemen binnen de Rijnhaven Kleinhüningen gaan oplossen. Daarbij worden de Zwitserse containers vanaf binnenschip en trein op één plek gebundeld en voor verder transport binnen Zwitserland vanaf de weg op het spoor geplaatst. Zo wordt het duurzame en economisch efficiënte containervervoer voor de nationale distributie in het Alpenland gestimuleerd.

Gateway Basel Noord AG
De drie Zwitserse logistieke en transportondernemingen Contargo AG, SBB Cargo AG en Hupac AG hebben in juni 2015 Gateway Basel Noord AG opgericht. De vennootschap met vestigingsplaats in Basel plant en realiseert de overslagterminal voor weg-, spoor- en watervervoer voor de im- en export in Basel Noord. 


Contargo:
Claudia Bracher Wolfensberger
Telefoon +41 (0)61 639 34 02 / claudia.bracher@ch.rhenus.com

SBB persdienst:
Telefoon +41 (0)51 220 41 11 / press@sbb.ch

Hupac:
Irmtraut Tonndorf
Telefoon +41 (0)58 855 80 21 / itonndorf@hupac.coma

Back
Waterpeil

26-03-2023

Kaub 202 +6
Köln 328 +14
Ruhrort 432 -1
Emmerich 268 -11

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.