Gecombineerd vervoer voor iedereen

Persbericht d.d. 28-04-2015


Contargo geeft broncode van IRIS vrij

Duisburg, 28. April 2015: De Contargo-Groep stelt op 1 mei a.s. zijn routeberekeningssyteem IRIS voor het vrachtverkeer t.b.v. voor- en natransporten van intermodale transporten binnen Europa bij de web based hostingdienst GitHub kosteloos ter beschikking voor eigen gebruik en verdere ontwikkeling. Zo moet de kennis en de ervaring van velen in de software worden geïntegreerd en het programma continu aan de zich telkens veranderende randvoorwaarden worden aangepast.

Vanaf 1 mei 2015 staat deze software niet alleen meer slechts tot de beschikking van aangemelde gebruikers via Contargo, maar kan IRIS ook via de OpenSource-Licentie AGPLv3 via GitHub worden gedownload en geheel naar eigen inzicht verder worden ontwikkeld.

Voortdurende aanpassing

"Wij maken in toenemende mate gebruik van OpenSource-oplossingen, want hiermee kan de gebruikte software op de verschillende vereisten worden aangepast," aldus Henrik Hanke, ICT-manager. "Want bij vele toepassingen, zoals een routeberekeningssysteem, gaat het niet om een vastomlijnd takenpakket. De bijzondere uitdaging hierbij is, om de software voortdurend op een continu veranderend systeem aan te passen. OpenSource-oplossingen bieden als voordeel dat zij niet alleen door veel mensen worden gebruikt, maar ook geprogrammeerd en doorontwikkeld kunnen worden."

Nu al is het mogelijk om informatie uit eerste hand, zoals wegversperringen of gewijzigde routes, aan Contargo door te geven, opdat deze in het kaartmateriaal worden geïmplementeerd en binnen IRIS worden gebruikt. In de komende jaren plant Contargo stap-voor-stap de integratie van verschillende applicaties. Bij real time routeberekeningen wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met brughoogtes, gecombineerd met waterstanden, blokkades op de Rijn of werkzaamheden aan het spoor.

Over Contargo
Met een jaarlijks transportvolume van 2 mln. TEU behoort Contargo tot de grote logistieke containernetwerken binnen Europa. Contargo integreert het containertransport tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. De onderneming beschikt in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië over 25 containerterminals. Op zeven overige plaatsen in Duitsland, Nederland, België en Japan is Contargo met kantoren vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoorlijnen. De 800 medewerkers waren in 2014 samen verantwoordelijk voor een jaaromzet van 410 miljoen euro.


Image attachment

Downloads

2015_04_28_Persbericht_Contargo_IRIS_NL.pdf Tonen Downloaden
2015_04_28_PM_Contargo_IRIS_NL.doc Tonen Downloaden

Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Tel.: +49 621 59007 184, hkerstgens@contargo.net
Back
Waterpeil

27-03-2023

Kaub 218 +16
Köln 356 +28
Ruhrort 461 +29
Emmerich 283 +15

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.