Contargo controleert stralingscontainers ook zelf

Persbericht d.d. 02-05-2011


„Eventueel in meetapparatuur investeren"

Duisburg, 9 mei 2011  -  Contargo heeft extra maatregelen getroffen voor het geval er op een van haar binnenlandse terminals een radio-actief besmette container binnenkomt. Hoewel de stralingsautoriteiten stellen dat er geen ernstige risico's te verwachten zijn, wil de containerlogistieke specialist het risico uitsluiten dat er een besmette container in het achterland terechtkomt.

„We hebben op eigen initiatief een pakket beschermende maatregelen getroffen om desondanks op zo'n eventualiteit voorbereid te zijn", vertelt Ralf Gerlach, Contargo's veiligheidsfunctionaris. „Al onze achttien terminals hebben gerichte extra procedures gekregen met bijbehorende instructie. Het meest concrete gezondheidsrisico waarop we ons richten, zijn radio-actieve stofdeeltjes die gevaarlijk zijn bij inademing. Om dat te voorkomen, worden containers met Japan als oorsprong na aankomst eerst met een dekkleed afgedekt, zodat zulke deeltjes er niet af kunnen waaien of spoelen."

In nauwe samenwerking met de officiële instanties wordt vervolgens via metingen duidelijkheid verschaft over de toestand van container en lading.

Mocht er iets mis zijn, zullen de betrokken instanties de afwikkeling ook overnemen. Gerlach: „Zo lang een container niet vrijgegeven is, zorgen wij er met een afzetting voor dat er geen onbevoegde personen bij kunnen komen."

Contargo is een van de eerste logistieke dienstverleners die met eigen preventiemaatregelen inspelen op het gebrek aan coördinatie bij de verschillende officiële instanties. „Gezien het feit dat niet elke "Japanse" container in de zeehavens geïnspecteerd wordt, verbaast het mij hoe luchtig de autoriteiten met hun verantwoordelijkheid omspringen. De douane bijvoorbeeld interesseert zich alleen voor de lading, maar niet voor de transportcontainer", aldus Heinrich Kerstgens, algemeen directeur van Contargo. Maar ook in de Duitse deelstaten wordt de zwarte piet vrolijk doorgeschoven. Wij dragen echter verantwoordelijkheid voor mensen die betrokken zijn bij de logistieke keten vanaf de zeehaven tot in het Europese achterland. Daarom zijn wij nu zelf actief geworden", aldus Kerstgens

Er is onlangs uitsluitend in Noordrijn-Westfalen een samenwerkingsverband opgericht, IMAG, om zich specifiek met deze problematiek te belasten. Indien de samenwerking met de plaatselijke instanties niet naar wens verloopt, is Contargo bereid om zelf in professionele meetapparatuur te investeren.

Noot voor de redactie:

Contargo onderhoudt een van de grootste netwerken in de Europese containerlogistiek en vervoert per jaar ongeveer een miljoen TEU. De onderneming integreert containerstromen tussen de Noordzeehavens (alsmede de Duitse zeehavens) met het Europese binnenland en heeft achttien binnenvaartcontainerterminals in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Contargo exploiteert eigen Rijncontainer- en spoorcontainerdienstenen heeft 400 werknemers.


Image attachment

Downloads

Contargo_7.11_PR_Fukushima_NL.doc Tonen Downloaden

Ansprechpartner bei Contargo: Heinrich Kerstgens, Tel.: +49 621 59007 184, hkerstgens@contargo.net
Back
Waterpeil

25-03-2023

Kaub 196 -4
Köln 314 -11
Ruhrort 433 -9
Emmerich 279 -9

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

03-2023
28
04-2023
24

Meer informatie hier

TTFS Index

03-2023
11
04-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.