13-06-2019

Beheersmaatschappij Gateway Basel Nord verwelkomt besluit WEKO

Vandaag heeft de Zwitserse mededingingsautoriteit WEKO groen licht gegeven voor de beheersmaatschappij. De drie partners SBB Cargo, Hupac en Contargo zijn blij met het positieve besluit van WEKO. Het schept duidelijkheid en is een van de belangrijkste juridische voorwaarden voor de realisering.

Gateway Basel Nord AG vormt een overslagplatform voor alle marktdeelnemers. De beheersmaatschappij staat positief tegenover de voorwaarden van het ministerie voor verkeer en vervoer wat betreft het uitsluiten van discriminatie, waarop ook WEKO zich baseert, en zal de gateway ook als zodanig exploiteren.

Gateway Basel Nord ondersteunt de efficiënte aansluiting van Zwitserland op de internationale logistieke vervoersstromen voor containers en doet een duidelijke stap naar voren binnen de opslagpolitiek. Gateway Basel Nord gaat een belangrijke bijdrage leveren om de bevolking en de natuur tegen de gevolgen van internationale zware transporten te beschermen.

Als volgende mijlpaal op weg naar de realisatie van Gateway Basel Nord wordt de bouwvergunning in de loop van de komende maanden verwacht. Wanneer de bouwvergunning nog in dit jaar rechtsgeldig wordt, verwacht Gateway Basel Nord een ingebruikneming in de loop van 2021.

Vijf redenen voor Gateway Basel Nord

Trimodale terminal: Basel Nord is de perfecte plaats voor een krachtige bundeling van alle drie de vervoersstromen: het spoor, de Rijn en het wegvervoer. Het ligt perfect op de noord-zuidelijke vervoersas.

Dringend benodigde capaciteitsgarantie: de beschikbare overslagcapaciteiten zijn niet voldoende om de toename van containertransporten onder controle te krijgen. Bestaande installaties zullen zelfs wegvallen. In de Zwitserse Rijnhavens worden er al sinds 2019 capaciteitsproblemen bij de overslag van containers waargenomen.

Locatie wordt ondersteund door de logistieke branche: de Zwitserse logistieke branche heeft zich in 2013 vóór de ontwikkeling van een trimodale megaterminal op de locatie Basel uitgesproken.

Concurrerende logistieke ketens: Gateway Basel Nord maakt het mogelijk dat truck, trein en schip kostenbesparend kunnen werken. Door het bundelen van het aanbod en de snelle doorlooptijden kunnen de kosten per vracht aanzienlijk worden verminderd.

Zinvolle logistiek voor lege containers: voor het goedkoper alloceren van lege containers biedt Gateway Basel Nord meermalen per dag verbindingen aan naar alle regio's van Zwitserland en ligt tegelijkertijd direct aan de Rijn en aan het spoor voor de herpositionering langs de Rijn en richting zeehavens.

Gateway Basel Nord AG

De drie Zwitserse logistieke en transportondernemingen Contargo AG, SBB Cargo AG en Hupac AG hebben in juni 2015 Gateway Basel Nord AG opgericht. De holding met vestigingsplaats Basel plant en realiseert de overslagterminal weg-spoor-water voor het im- en exportvervoer in Basel Nord.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.