09-04-2019

Heinrich Kerstgens in het bestuur van de BDB gekozen

Op 3 april 2019 is de heer Heinrich Kerstgens, co-manager van Contargo GmbH & Co. KG, tijdens de bestuursvergadering van het Nationaal Verbond van de Duitse  Binnenscheepvaart (BDB) unaniem tot nieuwe vice-voorzitter van het bestuur benoemd. Met de heer Kerstgens, die ook voorzitter van de adviesraad voor het gecombineerd vervoer binnen de BDB is, wil het verbond zijn competentie bij  thema's inzake goederenvervoer binnen de intermodale transportketen verder uitbreiden.  Tegelijkertijd werd de heer Thomas Maaßen, Rhenus  PartnerShip  GmbH & Co. KG, tot vice-voorzitter benoemd, waardoor het bestuur werd uitgebreid tot negen personen in totaal. 

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.