02-01-2019

Minimum Call Size in de haven van Antwerpen

Sinds november 2018 test de haven van Antwerpen in een pilot t/m 31.01.2019 een concept voor het bundelen van aantallen containers door het invoeren van een "Minimum Call Size", gecombineerd met een Terminal Hub Systeem. Dit betekent dat bij sommige terminals binnenschepen alleen nog maar vanaf een bepaalde hoeveelheid containers worden afgehandeld. Schepen die deze vastgestelde overslaghoeveelheid niet bereiken, moeten uitwijken naar andere hub-terminals.

Sinds 3 december 2018 is de Minimum Call Size voor de zeehaventerminals 869, 913, 1700, 1718 en 1742 bepaald op 30 hubs. Indien dit aantal niet wordt bereikt, moeten:

  1. containers voor de zeehaventerminals 869913 bij hub-terminal 667 en

  2. containers voor de zeehaventerminals 17001718 en 1742 bij hub-terminal 364

worden geladen en gelost.

Voor de Rijncorridor zijn in het achterland bovendien Gorinchem, Moerdijk en de DeCeTe Terminal in Duisburg als extra hub-terminals aangewezen.

De hub-terminals organiseren de overslag en het verdere transport van de containers naar eigenlijke bestemmingen in de zeehaventerminals, met het doel om de closings van de scheepsafvaarten/-aankomsten op tijd te bereiken Contargo coördineert zoals gebruikelijk het gehele proces, zodat er voor u door het invoeren van de Minimum Call Size bij uw order geen wijzigingen optreden.

Voor de overslag en het verdere transport van uw containers via de hub-terminal 667 worden er door de haven van Antwerpen EUR 10,- per container in rekening gebracht. Bij de hub-terminal 364 bedragen de kosten 30 euro per container. Tot en met het einde van de pilot periode neemt Contargo deze kosten voor u voor haar rekening.

Wij hopen dat de introductie van dit concept ertoe bijdraagt om de doorlooptijden in de zeehaven te verbeteren. Contargo zal de ontwikkelingen van dit project observeren en evalueren. Na het beëindigen van de pilotfase zullen wij u over de verdere procedures informeren.

Voor vragen of meer informatie staan onze medewerkers u zoals gebruikelijk ter beschikking.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.