22-08-2018

Waterstand Neder-Rijn nog verder omlaag

Volgens het Elektronische Wasserstraßen Informationssystem (www.elwis.de) gaat het waterpeil van de Rijn bij Duisburg-Ruhrort de komende dagen onder de 181 cm zakken. De laadcapaciteit van binnenschepen wordt hierdoor nog kleiner. Helaas is de beschikbare scheepscapaciteit nu al zeer beperkt. De komende dagen wordt geen noemenswaardige neerslag verwacht, waardoor een verbetering van de situatie op korte termijn niet in zicht is.

Om die reden passen wij de laagwatertoeslag als volgt aan:

 

Pegel Duisburg-Ruhrort 20‘ container 40‘ container
180 cm – 171 cm € 125,00 per container € 160,00 per container

De laagwatertoeslag wordt alleen in rekening gebracht voor volle containers. Deze regeling blijft tot nader order van kracht. We doen ons uiterste best om uw containers tijdig en volgens afspraak te vervoeren. Als alternatief voor de binnenvaart kunnen wij u vanaf onze terminals in Duisburg en Neuss spoorvervoer aanbieden. Alleszins zijn ook onze spoorcapaciteiten op dit moment beperkt.

Houd er a.u.b rekening mee dat wij door deze moeilijke omstandigheden gemaakte afspraken niet meer in alle gevallen kunnen nakomen. Op basis van onze Algemene Voorwaarden (AGB) vervalt onze transportverplichting bij een waterstand in Duisburg-Ruhrort van minder dan 181 cm.

Wij hopen op uw begrip en verzoeken u deze informatie te delen met alle  verantwoordelijke medewerkers binnen uw organisatie. Verder vragen wij u nauw contact te houden met onze inland terminals, zodat we de planning zo goed mogelijk kunnen volgen. Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.