31-07-2018

Laagwatertoeslag meetpunt Kaub < 0,81m

De voorspelling voor de waterstanden volgens het "Elektronische Waterwegen Informatiesysteem" bij meetpunt Kaub laat voor de komende dagen een waterpeil zien dat lager ligt dan 0,80 m.

Wanneer de waterstand daadwerkelijk onder de 0,81 m komt, moeten wij onze LWT-blokken voor meetpunt Kaub als volgt uitbreiden:

Waterpeil Kaub

20' container

40' container

0,80 – 0,71 m:

€ 175,00 per container

€ 225,00 per container

 

De genoemde tarieven gelden voor volle containers op de binnenvaart tussen de zeehavens Rotterdam/Antwerpen en de havens op de Main en Rijn ten noorden van Koblenz.

Alle actuele waterstanden vindt u dagelijks op onze website www.contargo.net.

In dit verband willen wij u er nog op attenderen, zoals tevens vermeld in onze Algemene Voorwaarden, dat wij niet meer verplicht zijn tot het uitvoeren van het transport als het waterpeil in Kaub onder de 0,80 m komt.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om uw containers af te handelen. Ten gevolge van de lastige situatie moeten wij u er echter op wijzen dat wij een tijdige levering niet kunnen garanderen.

Meer informatie over de laagwatertoeslagen vindt u via de volgende link: https://www.contargo.net/nl/goodtoknow/lws/

Wij verzoeken u om regelmatig in contact met de operationele afdelingen van de binnenlandse terminals te blijven.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de u bekende contactpersonen.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.