06-03-2018

Wachttijden in de havens van Antwerpen en Rotterdam (congestie) | Update

Helaas moeten binnenschepen op de deepsea-terminals in Antwerpen en Rotterdam nog steeds 12 tot 120 uur wachten.

Op 8 februari vond in Rotterdam de derde sectorbijeenkomst plaats rond de congestieproblemen in de containerbinnenvaart.

De sector werd geïnformeerd over de resultaten van de drie werkgroepen die oplossingen uitwerken om dit probleem te verhelpen.

Een van de werkgroepen heeft vier hoofdoorzaken aangewezen.

1.    In de Rotterdamse haven komen steeds grotere zeeschepen aan. Dit leidt tot grotere overslag-slots (call sizes) en daarmee tot een grotere vraag naar overslagcapaciteit op piekmomenten. Hierdoor staat minder overslagcapaciteit voor binnenschepen ter beschikking. Bovendien hebben zeeschepen vaak vertraging, waardoor de situatie nog nijpender wordt.

2.    De pick-up en drop-off tijdvensters voor containers op de deepsea-terminals worden steeds kleiner. Hierdoor is minder tijd beschikbaar om binnenschepen te laden en te lossen. Er moeten meer binnenschepen en containers in steeds minder tijd afgehandeld worden.

3.    Er komen steeds meer feeder-zeeschepen naar de deepsea-terminals. De afhandeling van deze schepen heeft een hogere prioriteit dan de afhandeling van binnenschepen. Hierdoor is er minder kade- en kraancapaciteit voor binnenschepen beschikbaar.

4.    In de Rotterdamse haven zijn de afgelopen jaren nieuwe zee-terminals geopend. De doorloopplanning van binnenschepen is hierdoor complexer geworden. Er is geen overall planning voor alle deepsea-terminals, maar alleen losse planningen per teminal. De overslagcapaciteit voor binnenschepen wordt hierdoor niet efficiënt benut.

Als oplossing voor de korte termijn wordt de software van Portbase verbeterd. Ook worden KPI’s gedefinieerd om de keten transparanter en sterker te maken.

Op de lange termijn zal het digitale platform Nextlogic (beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam) de containerstromen in de haven terminal-overkoepelend aansturen. Nextlogic is een gezamenlijk initiatief van scheepvaartbedrijven, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste diensten van Nextlogic worden vanaf medio 2018 aangeboden.

De situatie is helaas nog steeds problematisch en verhoogt de kosten voor binnenvaartvervoer.

Wij vragen daarom uw begrip voor het feit dat wij nog steeds gedwongen zijn een congestietoeslag van EUR 19,50 per container in rekening te brengen. De toeslag is onafhankelijk van het vaargebied op de Rijn en geldt voor alle containers (vol en leeg) en terminals in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

We gaan de komende weken meten in hoeverre de maatregelen voor de korte termijn tot een verbetering van de situatie leiden en zullen dit met u delen. Als de situatie verbetert, zetten wij de congestietoeslag onmiddellijk stop.

U wordt door ons maandelijks op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de wachttijden en de aangekondigde maatregelen.

Aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de overslag in de zeehavens kunnen wij ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen op dit vlak. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor vertragingen (demurrage en detention) en de hieruit voortvloeiende meerkosten.

Wij betreuren de maatregel die we moeten nemen en doen er alles aan om uw containers op tijd te vervoeren.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.