23-08-2017

Boeking slots voor trucktransporten bij de terminals van HHLA en Eurogate vanaf het 4e kwartaal 2017

Vanaf oktober 2017 wordt tijdens een pilotproject bij de containerterminals van HHLA in Hamburg het boeken van slots voor transporten per truck ingevoerd, om ook bij een hoog verkeersaanbod de groeiende hoeveelheden overslaggoederen zonder vertraging bij de afhandeling te kunnen afwikkelen (meer informatie vindt u hier).

Wij verzoeken u om voortaan alle relevante gegevens te sturen en ook te letten op de juistheid en volledigheid ervan, opdat niets een soepele afwikkeling meer in de weg staat.

Ontbrekende of foutieve gegevens kunnen vertragingen in het binnenland (import- en exportloops) en verlate leveringen resp. gemiste afvaarten van zeeschepen op de exportroute tot gevolg hebben. In deze gevallen kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de ontstane meerkosten.

Nadere details over de verplichting tot aanmelding vooraf vindt u hier.

Wanneer u nog vragen hebt, staan wij graag tot uw beschikking:

Christian Schäfers

cschaefers@contargo.net

T. +49 40 2809 725 10

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.