29-06-2017

HERINNERI NG: aanpassing laagwatertoeslag per 1 juli 2017

In aanvulling op onze persoonlijke klanteninformatie van afgelopen maand willen wij u op onze aanpassing van de laagwatertoeslag per 1 juli a.s. attenderen.

De nieuwe toeslagen en een uitvoerige toelichting op de vervoersvoorwaarden ten gevolge van de lage waterstand vindt u hier.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.