30-05-2017

UPDATE: Situatie bij de RWG-terminal Rotterdam ongewijzigd

Een verlichting van de situatie bij de RWG-terminal in Rotterdam is helaas nog niet in zicht: er moet rekening worden gehouden met afhandelingstijden van meer dan 7 dagen na aankomst van de binnenschepen in de zeehaven. Samen met de exploitant van de terminal proberen wij zowel de toelevering van exportcontainers als de overname van importcontainers te bespoedigen.

De komende twee weken verwachten wij helaas geen wezenlijke wijzigingen in deze situatie. Hoewel wij er alles aan doen om onze dienstregelingen van en naar Rotterdam volgens schema uit te voeren, kunnen vertragingen tot onze spijt niet worden uitgesloten.

Hierdoor moeten wij u er opnieuw op attenderen dat het nakomen van de geplande afhandelingstijden op de terminal RWG niet meer kan worden gegarandeerd.

Ook kan het niet geheel worden uitgesloten dat wij genoodzaakt zullen zijn om extra kosten in rekening te brengen voor het leveren van de containers. Uiteraard zullen wij in voorkomend geval onze opdrachtgevers op tijd informeren.

Wij hopen op uw begrip en verzoeken u om deze informatie aan de verantwoordelijke collega's binnen uw bedrijf door te geven

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.