19-05-2017

Vertraging bij afhandeling containerbinnenschepen bij RWG-terminal Rotterdam

Binnenschepen die containers vervoeren hebben bij de RWG-terminal in Rotterdam momenteel te kampen met aanzienlijke vertragingen. Bij de aanmelding van binnenschepen worden er momenteel terugkoppelingen voor de afhandeling van meer dan zeven dagen na aankomst van de binnenschepen gemeld.

Oorzaak voor deze wachttijden zijn nieuwe allianties tussen de zeerederijen op de terminal en de hieraan gekoppelde herstructurering van de dienstregelignen. RWG biedt op eigen initiatief de mogelijkheid om binnenschepen met containers voor de export bij de Kramer-terminal af te handelen. Maar ook deze terminal loopt nu tegen zijn capaciteitsgrenzen aan en men kan op dit moment niet garanderen dat de schepen binnen de gebruikelijke tijd kunnen worden afgehandeld. Het beladen van containers voor de import bij de RWG-terminal zal voorlopig niet of slechts zeer beperkt mogelijk zijn.

Wij houden er rekening mee dat deze situatie de resterende en ook de komende week nog zal aanhouden en doen ons uiterste best om in voortdurend overleg met RWG tot een oplossing te komen voor een snellere afhandeling. Tegelijkertijd bundelen wij de exportcontainers voor RWG uit verschillende regio's op aparte schepen om te voorkomen dat onze vertrektijden onder deze vertragingen hebben te lijden.

Ten gevolge van deze situatie moeten wij u helaas informeren dat wij niet kunnen garanderen dat de afgesproken tijden op de RWG-terminal kunnen worden nagekomen.

Wij zetten alles op alles om onze dienstregelingen van en naar Rotterdam ongewijzigd te laten. Er kan echter niet worden uitgesloten dat wij voor het aanleveren van containers extra kosten in rekening moeten brengen. Uiteraard zullen wij onze opdrachtgevers hiervan tijdig in kennis stellen.

Wij hopen op uw begrip en verzoeken u om deze informatie aan alle betrokken medewerkers binnen uw bedrijf door te geven.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.