03-01-2017

Nog steeds lage waterstanden in de Rijn

De waterstanden in de Rijn laten ook voor de komende tijd geen verbetering zien: op basis van de weersvoorspellingen moet er vanuit gegaan worden, dat de scheepvaart voorlopig met aanzienlijke beperkingen moet rekening houden

De voorspelling van het waterpeil bij Kaub, Rijnland-Palts, laat voor de komende dagen al waarden zien, waarbij een deel van onze schepen om technische redenen het meetpunt Kaub niet meer kan passeren. Er moet daarom met verdere capaciteitsbeperkingen rekening worden gehouden.

Ook de verwachte neerslag langs de Opper-Rijn voor de komende dagen zal niet tot een noemenswaardige verbetering leiden.

Wij doen ons uiterste best om de nog beschikbare vloot zo lang mogelijk in de vaart te houden, zolang dit nautisch gezien mogelijk en verantwoord is.

Wij vragen uw begrip dat de dienstregeling door de waterstanden niet kan worden nageleefd. Ook kunnen wij niet garanderen dat de lading op tijd wordt afgeleverd. Conform onze Algemene Voorwaarden vervalt de transportverlichting van onze kant vanaf een waterpeil bij Kaub van < 0,81 m.

Onafhankelijk hiervan ontvangen onze terminallocaties graag uw exportorders en importtransporten, echter zonder dat er garanties voor de doorlooptijd kunnen worden gegeven.

Er worden ook speciale treinen van/naar Rotterdam ingezet. Het overzetten van hoeveelheden containers op de directe truckverbinding is door grote capaciteitsproblemen slechts in enkele gevallen mogelijk.

Wij verzoeken u om uw boekingsafdelingen te informeren over de onmogelijkheid om de doorlooptijden te garanderen onder de huidige omstandigheden. Zodra er een stijging van de waterstanden verwacht wordt, zullen wij u op de hoogte brengen. Bij vragen staan wij graag voor u klaar

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.