04-11-2016

Vertraging bij afhandeling containerbinnenschepen in Antwerpen

De containerbinnenschepen in de haven van Antwerpen hebben momenteel met aanzienlijke vertragingen bij de afhandeling te kampen.

Vooral de terminal aan kaai 1742 schijnt momenteel de grenzen van zijn capaciteiten te hebben bereikt. Er werden hier al wachttijden tot 120 uur genoteerd. Helaas moeten wij er rekening mee houden dat deze situatie de komende maanden feitelijk niet zal verbeteren

Ten gevolge van deze vertragingen moeten wij u helaas informeren dat wij de naleving van de boekingen aan kaai 1742 niet meer kunnen garanderen.

Wij doen er alles aan om onze dienstregeling van en naar Antwerpen goed te laten verlopen. Het kan echter van tevoren niet geheel worden uitgesloten dat wij gedwongen worden om voor de aanvoer van de containers extra kosten in rekening te brengen, die door het omvaren en lossen op een andere plaats kunnen ontstaan. Uiteraard zullen wij onze klanten in zo'n geval op tijd op de hoogte brengen.

Wij hopen op uw begrip en verzoeken u om deze informatie aan de betrokken medewerkers binnen uw bedrijf door te geven.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.