15-10-2016

Beperkingen voor de scheepvaart op de Rijn door laagwater

Zwijndrecht, 15.10.2016 – helaas laten de voorspellingen voor de waterstanden de komende tijd nog steeds geen positieve ontwikkeling zien.

Er moet vanuit worden gegaan dat de komende dagen het waterpeil in Kaub onder de 60 cm en bij meetpunt Roergebied onder de 2,00 m zal uitkomen. De scheepvaart op de Rijn wordt hierdoor steeds meer beperkt.

Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat onze schepen kunnen blijven varen, voor zover dit nautisch gezien natuurlijk mogelijk is. Wanneer het waterpeil echter nog verder daalt, wordt er op een gegeven ogenblik een punt bereikt waarop de scheepvaart op de Rijn niet meer veilig kan worden uitgevoerd. Het scheepvaartverkeer ten zuiden van meetpunt Kaub zal hierdoor eerder getroffen worden dan het gedeelte bij het Roergebied.

Door deze situatie moeten wij u helaas informeren dat wij de naleving van de afspraken (closings) in de zeehavens niet meer kunnen garanderen. Bovendien willen wij u er graag op wijzen dat wij slechts een vervoersverplichting hebben tot een waterpeil in Kaub van 80 cm en meer.

Wij verzoeken u om nauw contact met onze locaties te houden, alwaar wij u indien mogelijk over alternatieve transportmogelijkheden zullen aanbieden.

Wij hopen op uw begrip en melden ons, zodra de situatie verandert

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.