19-09-2016

TÜV-audit energiemanagementsysteem conform ISO 50001 succesvol afgerond

Nadat de collega's van Duisburg Intermodal Terminal GmbH hen waren voorgegaan, heeft nu ook Contargo Wörth-Karlsruhe GmbH de TÜV-audit betreffende de managementnorm ISO 50001 (energiemanagement) met succes afgerond.

ISO 50001 is een managementnorm die door ISO (International Standardisation Organization) in 2011 is uitgegeven en gepubliceerd. Gebaseerd op deze norm moet er een systematisch energiemanagement worden ondersteund, teneinde energie-gerelateerde prestaties door het creëren en het gebruik van vereiste systemen en processen te verbeteren. Zo moet ongebruikt energie-efficiencypotentieel worden herkend resp. worden aangeboord, dienen energiekosten te dalen en moet de uitstoot van stoffen die het broeikaseffect versterken (bijv. CO2-emissies) worden verminderd en moeten andere gevolgen van energieverbruik worden gereduceerd.  

Foto van links naar rechts: Markus Stengel (plaatselijk verantwoordelijke voor energiemanagement C-WK), de heer Jan-Christian von Hülst (auditor TÜV-Nord), Frank Weisbecker (Corporate Services).

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.