03-09-2016

Levering van containers van Hanjin Shipping

Door het faillissement van Hanjin Shipping Co. Ltd willen wij u graag over het volgende informeren:

Zeehavens

Het door u in opdracht gegeven leveren en het ophalen van Hanjin-containers in de zeehavens Hamburg en Rotterdam is alleen nog mogelijk, wanneer u zich bij de betreffende zeehaventerminal verplicht, de kosten hiervan te voldoen. In Rotterdam worden Hanjin-containers momenteel uitsluitend per vrachtwagen geleverd.

Wij verzoeken u hiermee bij uw planning rekening te houden. Contargo kan de kosten helaas niet meer voor haar rekening nemen.

Indien er extra kosten ontstaan, omdat er containers door gebrek aan vrijstellingen niet door ons kunnen worden vervoerd, moeten wij deze kosten helaas aan u doorberekenen.

Achterland

Wij vervoeren of leveren in uw opdracht Hanjin-containers, indien deze door Hanjin Shipping op onze terminals zijn vrijgegeven. Dit geldt echter alleen, wanneer de betreffende containers ook weer aan onze depots terug geleverd worden. Leveringen van Hanjin-containers accepteren wij te allen tijde.

In dit geval moeten wij echter een overnameverklaring ad. € 100,- voor de ontstane depothandlingskosten van u ontvangen. Wij maken ook graag een pro forma factuur voor u.

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u zich uiteraard tot uw contactpersoon wenden.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.