28-06-2016

UPDATE Hoogwater VIII

Gisteravond is het waterpeil bij Maxau tot hoogwaterniveau I gezakt, zodat dit deel van de Rijn weer is vrijgegeven.

Hoogwaterniveau I (620 cm tot 750 cm) betekent echter wel dat er nog steeds een snelheidsbeperking en een inhaalverbod voor onze vloot van kracht zijn.

Wij houden u ook de komende tijd van de actuele ontwikkelingen wat betreft de waterstanden op de hoogte.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.