20-05-2016

Contargo ondersteunt de Duitse Natuurbescherming NABU als rivierbeschermheer

Sinds 1 mei ondersteunt de logistieke containeronderneming voor het Europese achterland Contargo het werk van de Duitse Natuurbescherming NABU door zich als beschermheer van rivieren op te werpen. Hiervoor gebruikt de onderneming het prijsgeld van 10.000 euro dat het in 2015 voor de Eco Performance Award ontving.

"Als intensieve gebruiker van Europese rivieren en in het bijzonder van de Rijn, hebben wij besloten om het prijsgeld van de Eco Performance Award in een beschermheerschap voor rivieren te investeren," zegt Heleen Scharroo, operations manager Contargo Waterway Logistics. "Zo dragen wij er mede toe bij, dat de natuur ook op veel bevaren waterwegen terugkeert. In de Rijn zijn er in het verleden bijvoorbeeld kiezeleilanden aangelegd of oude zijtakken van de rivier aan de natuur teruggegeven. Binnenwaterwegen en duurzaamheid in één project: dat past bij Contargo."

Participatie op vele locaties

Met het sponsoren van de NABU ondersteunt Contargo de werkzaamheden van de stichting bij haar doelstelling om natuur en milieu door de zuinige omgang met grondstoffen duurzaam te beschermen. In totaal 14 dochterondernemingen van Contargo op 30 locaties nemen in eerste instantie voor twee jaar het beschermheerschap op zich.

Naast de Eco Performance Award 2015 ontving Contargo in 2016 nog een milieuprijs: de Captain Eco Award 2015. Met beide prijzen werd het geïntegreerde duurzaamheidsconcept van de onderneming onderscheiden. Een overzicht van de duurzame activiteiten van de Contargo Groep biedt het duurzaamheidsrapport van 2014. De editie van 2016 wordt waarschijnlijk komende zomer gepubliceerd.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.