18-02-2016

Nieuwe IMO-voorschriften ter bepaling van de bruto massa van vrachtcontainers

Om de veiligheid van alle betrokkenen bij een transport per zeeschip, alsmede die van de lading te garanderen, schrijft de internationale overeenkomst ter bescherming van het menselijke leven op zee (SOLAS) per 1 juli 2016 dwingend voor dat de ladende partij (bevrachter) de bruto massa van een container vóór de belading van een zeeschip moet controleren en documenteren. Zonder deze bevestigde bruto massa is het niet meer mogelijk om de betreffende container op het zeeschip te laden. Voor nadere details verwijzen wij naar onze leidraad.

Wanneer het voor u of uw opdrachtgever niet mogelijk is om de "bevestigde bruto massa" te bepalen, dan biedt CONTARGO op zijn standplaatsen individuele weegmogelijkheden aan. Wendt u zich indien gewenst tot uw contactpersoon ter plaatse.

In onze Algemene Voorwaarden van juni 2016 zullen wij de rechten en plichten opnemen van alle betrokkenen bij deze vervoersovereenkomst overeenkomstig de hierboven genoemde SOLAS-richtlijn.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.