02-02-2016

Flexibiliteit vereist in verband met situatie in haven van Rotterdam

Momenteel ontstaan er op de terminals in Rotterdam vertragingen bij de afhandeling van 5 dagen en meer.

Ten gevolge van deze vertragingen komen containers te laat aan voor de export via zeeschepen, ook al arriveerden deze op tijd in Rotterdam. Ook voor de import leiden deze opeenstapeling en gevolgen ertoe dat de binnenscheepvaartdiensten hun waren vertraagd afleveren in het achterland.

Onze gesprekken met de terminal- en havenautoriteiten in Rotterdam hebben tot nu toe niet tot de gewenste verbetering van de situatie geleid.

Wij verzoeken u om in overleg te treden met uw gebruikelijke contactpersonen ter plaatse, opdat wij u alternatieve transportmogelijkheden, zowel qua route als wat betreft het type vervoer, kunnen voorstellen. Zo vergroten wij de kansen binnen de moeilijke situatie van nu dat uw containers de geplande zee-afvaart bereiken en/of binnen een acceptabele tijd in het achterland aankomen.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.