19-01-2016

Contargo Neuss schakelt over op AdBlue

Bij het vernieuwen van het wagenpark voor de locatie in Neuss zijn er twee reachstackers van het type Gloria met AdBlue technologie aangeschaft. De voertuigen zijn bovendien voorzien van een centraal doorsmeersysteem en tablets voor de bediening van het Terminal Operation System (TOS).

Na instructies en scholingen konden de voertuigen zoals gepland op 1 januari jl. aan de onderneming worden overgedragen.

AdBlue is een waterige ureumoplossing die het stikstofoxide-aandeel van de uitstoot van dieselmotoren met 90 procent reduceert. Een ander voordeel van de AdBlue technologie is de daling van het brandstofverbruik, dat tot wel vijf procent verminderd wordt.

Met het overschakelen van alle reachstackers en containerstapelmachines op AdBlue draagt Contargo Neuss zijn steentje bij tot het aanzienlijk verminderen van emissies die schadelijk zijn voor het milieu.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.