12-11-2015

UPDATE: laagwatertoeslagen i.v.m. waterstanden Kaub (< 51 cm) en Ruhrort (< 181 cm)

11.11.2015 – Helaas laten de waterstandvoorspellingen voor de nabije toekomst nog geen positieve ontwikkelingen zien.

De waterstanden in de Rijn zakken verder. Naar verwachting zakken de waterstanden in Kaub en Ruhrort onder de 50 cm resp. 1,80 m.

Waterstand Kaub
Wij zetten alles op alles om onze schepen te laten varen, zolang als dit uiteraard mogelijk is. Toch willen wij benadrukken dat wij slechts een vervoersverplichting tot een waterstand van 80 cm in Kaub hebben.

Hier vindt u de actuele referentiewaarden voor de barge-belading:

Waterstand Kaub: 
60 cm20%
55 cm18%
50 cm16%
45 cm14%
40 cm12%

Deze percentages zijn natuurlijk puur theoretische berekeningen. Es zijn schepen die om bouwtechnische redenen het Midden Rijndal bij een waterstand vanaf 55 cm in Kaub niet meer kunnen bevaren.

Wij vragen om uw kennisneming dat de toeslag voor laag water alleen voor volle (beladen) containers geldt.

Hieronder vindt u de tarieven voor waterstanden in Kaub tussen 50 en 41 cm:

  • 20ft-container beladen: € 315,00 per container
  • 40ft-container beladen: € 365,00 per container

Waterstand Ruhrort 1,80 m – 1,71 m:

  • 20ft-container beladen: € 110,00 per container
  • 40ft-container beladen: € 140,00 per container

 

Wij verzoeken u om nauw contact te houden met de afdeling operations op de binnenlandse terminals.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en verzoeken u, deze informatie door te geven aan de betreffende medewerkers op uw locatie.

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot uw bekende contactpersonen.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.