17-09-2015

Congestion-toeslag wordt opgeschort

17.09.2015 – Ten gevolge van de het extreem lage waterpeil brengen wij per 1 oktober a.s. geen congestion-toeslag meer in rekening. Want de gemiddelde overslagtijd per container (HVI), die wij sinds juni 201 als grondslag voor de berekening van de toeslag gebruiken, geeft op basis van de lage waterstand niet de daadwerkelijke situatie in de zeehaven weer: de binnenschepen varen momenteel door deze waterstand slechts met een derde van hun capaciteit. De HVI wordt bij de huidige extreem lage waterstand standaard met een te hoge waarde bepaald en kan daarom bij waterstanden die lager zijn dan 130 cm volgens het peil.

Zodra de waterstanden stabiel boven het peil in Kaub van 130 cm zijn, wordt de HVI weer bepaald en door ons gepubliceerd.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.