14-07-2015

Gezamenlijk vervoer van reefers en gevaarlijke goederen in één laadruimte nu toegestaan

Na jarenlange onderhandelingen en stevig lobbywerk is er tussen Duitsland en Nederland nu een multilaterale overeenkomst uitgewerkt die het mogelijk maakt om aangesloten reefers samen met containers met gevaarlijke goederen van bijna iedere relevante klasse in één laadruimte te vervoeren.

De voorwaarde voor het gemeenschappelijke transport binnen het gecombineerde vervoer is, dat er geen container met gevaarlijke goederen boven of onder een aangesloten reefercontainer mag worden gestapeld. Binnen 2,40 m rond elektrische voorzieningen van een reefercontainer mag er eveneens geen container met gevaarlijke goederen worden geplaatst.

De uitgebreide overeenkomst kunt u hier lezen: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.