22-05-2015

UPDATE: Aanpassing van de congestion toeslag tijdens afhandelingstijden in Rotterdam

Nadat wij op grond van de extreem langere doorlooptijden in de haven van Rotterdam gedwongen waren om per 15.04.2015 een congestion toeslag in te voeren, is de situatie inmiddels licht verbeterd. Volgens actuele metingen is er echter nog geen normalisering teruggekeerd.

In de tussentijd is er een transparante en neutrale meeteenheid ontwikkeld. De basis wordt gevormd door de gemiddelde overslagtijd (handlingtijd) van een container in de zeehaven. Bepaald wordt deze meeteenheid door het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) op basis van meldingen van ondernemingen die lid zijn. Deze havenverblijfindex (HVI) wordt sinds medio april door het CBRB bepaald en wekelijks gepubliceerd. Contargo berekent aan de hand van deze statistische gegevens een keer per maand een gemiddelde waarde en neemt deze als uitgangspunt voor het berekenen van de congestion toeslag.

Vanaf 1 juni a.s. wordt aan de hand van deze meeteenheid per maand de congestion toeslag bepaald. Hierbij wordt de berekeningsgrondslag met terugwerkende kracht toegepast: dat betekent dat voor de toeslag in juni de doorlooptijd van april als uitgangspunt wordt genomen, in juli de waarde van mei (A-C-principe), etc. Dit functioneert sinds jaar en dag ook zo voor de bunkertoeslag (BAF). Voor de periode vóór medio april worden de door Contargo zelf gedane analyses van de vloot als referentiewaarde bepaald, zodat de HVI ook voor de maand april beschikbaar is.

De actuele HVI vindt u geheel rechts op de site van Contargo onder het kopje "Zeehaven Congestion" en hier.

Wij hopen met deze maatregel een begrijpelijke en eerlijke oplossing voor alle betrokkenen te hebben gevonden, houden de situatie in de haven Rotterdam, maar ook in die van Antwerpen, nauwlettend in de gaten en houden u continu van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.