27-03-2015

Contargo voert congestie-toeslag in

Wij kunnen de stijgende kosten door de lange wachttijden voor binnenschepen in de haven van Rotterdam niet meer alleen dragen. Daarom zien wij ons helaas gedwongen om een deel van de extra kosten via een congestie-toeslag door te berekenen aan onze klanten.

Onze gesprekken met de diverse betrokken partijen in de Rotterdamse haven hebben niet geleid tot een verbetering van de situatie. Wij verwachten ook niet dat de situatie op korte termijn tot rust komt. Daarom heffen wij vanaf 15 april 2015 een containertoeslag van 18,50 euro per container van en naar Rotterdam (vol/leeg). Dit geldt vanaf de geplande dag van afvaart van het binnenschip. De toeslag geldt ongeacht het vaargebied voor alle verladingen.

Wij behouden ons het recht voor om, bij een verdere verslechtering van de situatie, de toeslag te herberekenen en aan te passen. Wij zullen deze toeslag pas opheffen als de behandeltijden van binnenschepen in de Rotterdamse haven weer duidelijk korter worden. 

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.