17-03-2015

Toegang tot oostelijke haven Frankfurt slechts beperkt mogelij

Door de opening van de Europese Centrale Bank en de daarmee gepaard gaande demonstraties in het centrum van Frankfurt, zullen de haven en onze terminal in de periode van 17 t/m 19 maart slechts beperkt toegankelijk zijn.

De politie heeft het gebied rond de ECB om veiligheidsredenen voor een groot gedeelte afgesloten. Het betreft hier de toegangswegen tot de oostelijke haven door de afsluiting van de brug over de Main, de Honsell-brug en delen van de Hanauer Landstraße.

U dient rekening te houden met vertragingen.

Wij vragen uw begrip.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.