24-09-2014

Congestion-toeslag wordt opgeheven

De maatregelen die in de Rotterdamse haven zijn getroffen om het afhandelen van de binnenscheepvaart te verbeteren, werpen langzaam hun vruchten af, zodat de situatie in vergelijking tot de maanden juli en augustus duidelijk verbeterd is. Hoewel de toestand nog niet geheel op het oude niveau is teruggekeerd, zal Contargo per 1 oktober a.s. geen congestion-toeslag meer in rekening brengen.

Sinds medio april moest de binnenscheepvaart van Contargo lang wachten op de afhandeling bij de zeehaventerminals in Rotterdam. Doorlooptijden van 50 uur met uitschieters tot wel 90 uur waren geen zeldzaamheid. Met de congestion-toeslag kon Contargo in de maanden augustus en september een concept ter flexibilisering van de zeehavendoorlooptijden financieren. Mochten de afhandelingstijden weer verslechteren, dan behoudt de onderneming zich het recht voor, de toeslag opnieuw in te voeren.

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.