30-07-2014

Situatie in Rotterdam blijft onbetrouwbaar

Bij de containerhaven in Rotterdam zijn er nog steeds problemen die tot vertraging bij de afhandeling leiden.

Het oponthoud in de Rotterdamse haven zorgt nog steeds voor wachttijden tussen 4 en 6 dagen voor de binnenscheepvaart. Het gebeurt weliswaar af en toe dat ECT vertraagde planningen naar voren trekt, maar men kan hier niet van op aan. Ook bij de afhandeling van treinen zijn er al problemen, zoals Nederlandse media al enkele dagen geleden meldden. Zo zouden er afgelopen week treinen die uit Zwitserland kwamen onverrichter zake zijn teruggestuurd.

ECT werkt sinds enkele dagen intensiever samen met de Rotterdam Container Terminal van de Kramer-Groep. De containers worden af en toe door ECT zelf vanaf de Kramerterminal naar ECT gereden. In de meeste gevallen moeten de barge-operators dit nog steeds zelf regelen en wel op eigen kosten.

Als verdere maatregel ter ontspanning van de situatie heeft ECT aangekondigd om schepen die niet op het afgesproken moment kunnen komen uit de planning te schrappen. Bovendien wordt het ruilen van termijnplanningen aan banden gelegd. Tot nu toe ging het zo: ons schip A heeft een planning met 6 dagen vertraging gekregen, wij lieten schip A bij een andere terminal afhandelen. De termmijnplanning van schip A bij ECT hebben wij toen voor schip B gebruikt. Dit moet nu niet meer mogelijk zijn.

Nog kunnen wij geen positieve effecten van deze maatregelen constateren. Contargo houdt ook de komende tijd de situatie qua afhandeling van de binnenscheepvaart in Rotterdam scherp in de gaten, teneinde op tijd te kunnen beslissen of wij naar andere terminals uitwijken of dat wij extra scheepsruimte moeten charteren.

Wanneer u vragen hebt, kunt u terecht bij het team van team van Contargo Waterway Logistics in Zwijndrecht.

Heleen Scharroo,
Tel: +31 78 6254-651 | mobiel: + 31 6 20611698
E-Mail: hscharroo@contargo.net

Richard Ronteltap,
Tel: + 31 78 6254-641 | mobiel: +31 6 29402740
E-Mail: rronteltap@contargo.net

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.