19-05-2014

Aantal vertragingen op de Maasvlakte stijgt

Helaas is de situatie bij de terminals op de Maasvlakte nog slechter geworden: de vertragingen lopen nu op tot wel 100 uur.

Onze centrale scheepsdispositie staat in nauw contact met andere barge-operators, teneinde een zo actueel mogelijke uitwisseling van informatie en een zo optimaal mogelijke organisatie onder deze moeilijke omstandigheden te bewerkstelligen. Wij doen ook nog steeds ons best om een bindende uitspraak van de terminaluitvoerders te krijgen, vanaf wanneer er op een verbetering van de situatie kan worden gerekend.

Voor meer informatie kunt u zich tot uw plaatselijke contactpersoon wenden of tot onze centrale scheepsdispositie:

Heleen Scharroo
Tel. +31 786254651 · Mob. +31 6 20611698
Email: hscharroo@contargo.net

Back

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.