07-02-2023

Jürgen Albersmann wordt CEO van Contargo

Nieuwe organisatiestructuur bij Contargo

De Contargo Groep blikt in een wereldwijd volatiele markt terug op een spannend boekjaar op het gebied van internationale vervoersuitdagingen. Duidelijk gereduceerde capaciteiten op de binnenscheepvaart ten gevolge van kolen- en graantransporten, laagwater, stijgende energie- en loonkosten en de toename van storingen op het spoor hebben ons de afgelopen 12 maanden tot crisismanagers en probleemoplossers gemaakt. Door de onvermoeibare inzet van onze medewerkers en de nauwe communicatie met trouwe klanten zoals u, is het ons gelukt om deze situatie gezamenlijk onder controle te krijgen.

Ook in de toekomst willen wij verder met uw behoeften meegroeien en zo belangrijke perspectieven voor u en onze medewerkers creëren. Hierbij denken wij voortdurend over ontwikkelingsmogelijkheden na en voeren wijzigingen uit. Een dergelijke verandering staat ons al spoedig te wachten. Wij willen onze Contargo Groep per 1 maart 2023 op functioneel gebied herstructureren. Dit zal niet alleen positieve gevolgen voor onze processen en daarmee voor u als klant hebben. Bovendien zullen wij als onderneming aantrekkelijker worden voor medewerkers en partners. Tenslotte zullen wij nog beter in staat zijn, binnen de gehele branche nieuwe standaards te implementeren en innovaties te stimuleren.

Hoe ziet de nieuwe organisatiestructuur eruit?

Wij hebben besloten om Jürgen Albersmann tot CEO van Contargo te benoemen. Hij zal in de toekomst het hoofd van het management vormen, dat naast hem uit nog drie andere personen bestaat: Marcel Hulsker, die gaat leidinggeven aan de onderdelen transport, marketing en verkoop en daarnaast de rol als plaatsvervangend CEO voor zijn rekening zal nemen, Uwe Storch (per 1.3.2023), die de onderdelen financiën, HR en Corporate Services zal gaan leiden, en Holger Bochow (per 1.8.2023), die de leiding over het terminal netwerk van Thomas Löffler overneemt.
Laatstgenoemde doet na 20 jaar als woordvoerder van het management een stapje terug en zal tijdens een overgangsfase operationeel gaan leidinggeven aan de divisie terminals, om ook op dat gebied onze wens tot sterkere regionalisering van de terminallocaties ten uitvoer te brengen. Volgens de huidige planning zal hij zich uiterlijk in de zomer van 2024 uit het management van Contargo terugtrekken. Wij zijn Thomas Löffler grote dankbaarheid verschuldigd! Hij heeft met zijn elan en inzet onze onderneming maatgevend op de kaart gezet!

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe directie met Jürgen Albersmann aan het hoofd onze onderneming succesvol naar de toekomst zal leiden en doelgericht de nodige maatregelen voor een aantrekkelijk intermodaal productportfolio zal implementeren. Uiteraard staan onze diensten ook in de toekomst zoals u gewend bent in hoge kwaliteit tot uw beschikking. Uw contactpersonen blijven ongewijzigd.

Vanaf deze plaats danken wij u voor uw vertrouwen en verheugen ons op onze verdere trouwe samenwerking.

Hartelijke groet,

directie Contargo

Back
Waterpeil

24-09-2023

Kaub 141 +7 LWT
Köln 196 +9
Ruhrort 285 +2 LWT
Emmerich 124 +2

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

09-2023
19
10-2023
25

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2023
7
10-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.