23-06-2022

Ongewijzigde gespannen situatie in de zee-en binnenhavens

De gevolgen van de coronamaatregelen leiden nog steeds tot wereldwijde vertragingen bij het containervervoer. De terminals in de zeehavens zijn vol en accepteren alleen nog maar containers binnenzeer krappe tijdvensters. Door het toenemende gebrek aan chauffeurs en lege containers stijgt niet alleen de druk op de organisatie, maar ontstaan er toenemende vertragingen.

Sinds enkele weken zijn er nu ook op het spoor beperkingen, ontstaan door werkzaamheden en gestremde spoorwegtracés, aansluitingsproblemenen vertraagde vertrek-en aankomsttijden van treinen. Treinen worden soms niet geheel afgehandeld, geboekte tijdslots worden door de terminal niet nagekomen dan wel kort van tevoren gewijzigd of geannuleerd, hetgeen momenteel tot een stijgend aantal treinuitvallen en overboekingen leidt.

Deze situatie leidt ertoe dat er steeds meer containers op onze achterlandterminals blijven staan. Op onze terminals moeten er daardoor extra containerverplaatsingenworden uitgevoerd en de doorlooptijden worden steeds langer. Toch doen onze medewerkers alles wat in hun vermogen ligt om uw containers zo snel mogelijk af te handelen.

Wij zijn ons terdege van het feit bewust dat deze situatie ook voor onze klanten tot onaangename situaties leidt. Wij willen u hiermee echter opnieuw eraan herinneren dat deze vertragingen noch door de binnenlandse terminals noch door de medewerkers ter plaatse worden veroorzaakt!

Hartelijk dank voor uw begrip!

Back
Waterpeil

28-06-2022

Kaub 173 -2
Ruhrort 305 +18
Emmerich 131 +19

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

06-2022
35
07-2022
35

Meer informatie hier

TTFS Index

06-2022
15
07-2022
16

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.