31-03-2021

Wachttijden zeehavens en verwachtingen op korte termijn/ wijzigingen congestion toeslag

De wachttijden voor containerbinnenschepen zijn de afgelopen weken en maanden weer tot recordhoogten gestegen die nauwelijks nog acceptabel zijn. Intussen zijn er soms wel wachttijden tot wel vijf dagen geregistreerd, waarbij er geen structurele verbeteringen in zicht zijn. Bovendien stijgt de druk op de zeehavens in het noordwesten van Europa na het vrijgeven van de het geblokkeerde Suezkanaal, omdat er nu rekening gehouden moet worden met de aankomst van een relatief groot aantal schepen binnen een relatief kleine tijdsspanne.

Dientengevolge worden de capaciteiten op de terminals en daarmee en aanlever- en lostermijnen van containers in de zeehavens nog verder beperkt. Cargo opening en cargo closing tijden zullen door het verplaatsen van ladingen tussen de zeehavens, vertragingen van zeeschepen bij de aankomst en capaciteitsproblemen bij de zeehaventerminals voortdurend wijzigen.

Uiteindelijk leidt deze ontwikkeling tot stijgende capaciteitsdruk en extra kosten, ook op onze binnenlandse terminals: containers die klaar staan om naar de zeehaven te worden vervoerd, moeten daar soms gedeeltelijk blijven staan of weer worden gelost, omdat de aanlevermogelijkheden binnen de zeehaven weer veranderen of krapper worden.

Om onze afvaartfrequentie en zo de regelmatige dienstregelingen van onze binnenschepen voor u in stand te kunnen blijven houden, rest ons op korte en middellange termijn geen andere keuze dan extra scheepsruimte in te zetten.

Wij vragen uw begrip dat wij om deze reden helaas gedwongen zijn om tot nader order de reeds bestaande congestion toeslag van momenteel EUR 15,- vanaf de dag van afvaart vanaf 5 april a.s. te verhogen tot EUR 25,- per container.

Wij zullen u hierbij zo goed mogelijk ondersteunen om uw transporten ondanks de huidige situatie in de zeehavens zo vlekkeloos en efficiënt mogelijk uit te voeren. Bovendien houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en informeren u voortdurend over wijzigingen.

Back
Waterpeil

24-09-2023

Kaub 141 +7 LWT
Köln 196 +9
Ruhrort 285 +2 LWT
Emmerich 124 +2

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

09-2023
19
10-2023
25

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2023
7
10-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.