17-03-2020

Informatie over de coronacrisis

News teaser
Foto: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock.com

De maatregelen ter bestrijding van de pandemie hebben gevolgen voor alle landen, waarin Contargo actief is en leveren voor de nationale en internationale logistieke ketens steeds grotere uitdagingen op. Wij doen er alles aan om diensten zo goed mogelijk te blijven leveren. Daarbij staat de bescherming van onze collega's, onze dienstverleners en onze klanten steeds centraal.

Momenteel zijn er bij Contargo geen ziektegevallen bekend die gerelateerd zijn aan het coronavirus (geactualiseerd t/m 17 maart 2020, 12.00 uur). Medewerkers die aan covid-19 gerelateerde symptomen hebben of naaste familieleden hebben die hierdoor getroffen zijn, is het niet toegestaan onze locaties op te zoeken. Collega's zijn, voor zover mogelijk, fysiek van elkaar gescheiden. Bovendien is hun verzocht, het onderlinge persoonlijke contact tot een minimum te beperken. Vergaderingen en zakenreizen zijn op een enkele uitzondering na niet toegestaan en worden vervangen door video- en telefoonconferenties.

Tegelijkertijd hebben wij onze VPN-capaciteiten dankzij extra servers drastisch verhoogd, zodat overal waar dit technisch en bedrijfsmatig mogelijk is onze medewerkers vanuit thuis werken. Daarom verzoeken wij u, de communicatie met ons zoveel mogelijk per e-mail te laten verlopen. Onze commerciële en verkoopmedewerkers die nog op locatie zijn, hebben strikte aanwijzingen gekregen, zich aan de hygiënische voorschriften te houden.

Onze dienstverleners zijn eveneens over het onderwerp covid-19 geïnformeerd en houden zich aan alle hygiënische regels. Op onze locaties stellen wij desinfectiemiddelen ter beschikking. Overal waar dit mogelijk was, hebben wij contactloze afhandeling geïntroduceerd.

Vanuit onze huidige visie kan de functionaliteit van ons trimodale containernetwerk gegarandeerd worden. Een crisisteam bekijkt dagelijks de situatie en coördineert indien nodig de noodzakelijke maatregelen. De continu geactualiseerde noodmaatregelen van onze locaties houden rekening met concepten die het ook in extreme gevallen mogelijk maken om onderdelen van het bedrijf of zelfs het gehele bedrijf door een naburige locatie overgenomen te laten worden. Hier werkt de grote dichtheid van ons trimodale containernetwerk duidelijk in ons voordeel.

Indien een van onze locaties gesloten moet worden, zullen wij ons uiterste best doen om voor importcontainers een route via een alternatieve locatie te regelen en zo de aanvoerroute in stand te houden. Voor containers die zich reeds op de betreffende locatie bevinden, zullen wij ons in ieder individueel geval inspannen om samen met de autoriteiten naar een oplossing te zoeken.

Die informatie over dit onderwerp wisselt voortdurend; de informatie die wij u hier geven berust op de huidige kennis van zaken. Wij houden de situatie constant in de gaten en houden u bij relevante wijzigingen op de hoogte.

Bij vragen staan uw gebruikelijke contactpersonen ter plekke graag tot uw beschikking.

Back
Waterpeil

29-11-2021

Kaub 75 -1 LWT
Ruhrort 227 +6 LWT
Emmerich 64 +1 LWT

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

11-2021
12
12-2021
16

Meer informatie hier

TFS Index

11-2021
3
12-2021
5

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.