11-02-2020

Update Sabine

News teaser
Foto: Winai Tepsuttinun / Shutterstock.com

Situatie in Rotterdam

De zeehaventerminals op de Maasvlakte hebben hun werkzaamheden tot nu toenog niet hervat. Dit zal naar verwachting in de loop van de dag of komende nachtgeschieden. Exacte voorspellingen kunnen er momenteel nog niet worden gedaan.Inmiddels is de hoeveelheid achterstallig werk enorm opgelopen. Die moet eerstworden weggewerkt en leidt tot het reeds gisteren aangekondigde uitvallen vantreinen.De gevolgen zullen tot zeker vrijdag/zaterdag merkbaar blijven. RSC en CTT zijnallebei weer volledig operationeel. Ook de transporten tussen RST en RSC vindenweer op regelmatige basis plaats.

Situatie op het spoor Nederland-Duitsland

De situatie in Nederland heeft zich op de belangrijkste verbindingen vrijwel genormaliseerd. Ook hier worden de ontstane achterstanden met man en macht weggewerkt. Ook de storingen op het Duitse tracé zijn voor een groot deel opgelost. Op enkele baanvakken moet het treinverkeer nog over een spoor rijden. De huidige afsluitingen gelden niet voor de trajecten waar Contargo gebruik van maakt. Door de ontstane achterstanden rijden de treinen echter nog niet zonder vertragingen. Deze beperkingen zullen nog tot minstens morgen het goederenvervoer bemoeilijken.

Back
Waterpeil

29-11-2021

Kaub 75 -1 LWT
Ruhrort 227 +6 LWT
Emmerich 64 +1 LWT

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

11-2021
12
12-2021
16

Meer informatie hier

TFS Index

11-2021
3
12-2021
5

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.