10-02-2020

UPDATE Sabine

News teaser
Foto: Hurst Photo / Shutterstock.com

De storm is verder naar het zuiden getrokken en heeft ook daar de nodige schadeaangericht. Vanuit het westen zijn er nog meer stormen onderweg, waarvan degevolgen pas morgen duidelijk zullen worden.

Situatie in Rotterdam

De terminals RSC en CTT functioneren weer zo normaal mogelijk. Bij RSC is het aanleveren en ophalen van goederen met vrachtwagens nog niet mogelijk.De zeehaventerminals op de Maasvlakte hebben de werkzaamheden tot nu toe nog niet hervat. De eerste terminals beginnen waarschijnlijk morgen middag weer operationeel te worden. De Contargo-treinen die zich op de Maasvlakte bevinden zijn hierdoor alle geblokkeerd. Helaas moeten alle vertrekkende treinen vandaag en morgen hierdoor compleet uitvallen.

Situatie op de het spoor Nederland-Duitsland

De belangrijke tracés in Nederland zijn inmiddels weer vrijgegeven. Dit geldt ook voor het goederenvervoer dat gebruikmaakt van de grensovergangen bij Emmerich en Venlo. Er wordt nu een begin gemaakt om de ontstane achterstanden weg te werken. Het onderzoek naar schade in de regio's west en midden is inmiddels afgerond en de opruimwerkzaamheden zijn snel uitgevoerd. De betreffende spoortrajecten zijn weer voor het verkeer vrijgegeven.In het zuiden is vooral het spoor tussen Karlsruhe en Freiburg op meerdere plekken getroffen. Daar zoekt men nog uit hoeveel schade er is aangericht. Nadere informatie volgt op korte termijn.

Back
Waterpeil

18-10-2021

Kaub 99 -2 LWT
Ruhrort 242 -6 LWT
Emmerich 88 -4

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

10-2021
11
11-2021
12

Meer informatie hier

TFS Index

10-2021
3
11-2021
3

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.